O Uczelni

StartUczelniaO Uczelni
Rozwiń
studenci_zajecia.jpg


Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to jedna z najbardziej znanych uczelni w kraju i za granicą. Został wybrany do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Według aktualnego rankingu „Perspektyw” jest pierwszą uczelnią medyczną w kraju i plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich uczelni państwowych (8 miejsce). Co roku, wielu młodych ludzi podejmuje starania o możliwość studiowania w tej największej uczelni medycznej Polski północnej, ponieważ oprócz dobrej marki może się ona poszczycić wspaniałą lokalizacją. Morze, piaszczysta plaża i przepiękne zabytki to magnesy przyciągające nie tylko Polaków, ale też wielu obcokrajowców.

GUMed kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest 935 studentów zagranicznych co stanowi ponad 15 proc. wszystkich żaków w Uczelni. To także ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku. Co roku studia w GUMed podejmuje około 180 młodych ludzi z zagranicy. Najliczniejszą grupą są Skandynawowie. O jedno miejsce na studiach angielskojęzycznych ubiega się od 3 do 4 kandydatów. Studenci korzystają z dogodnie zlokalizowanego osiedla studenckiego i nowoczesnej biblioteki naukowej. Do dyspozycji mają Centrum Symulacji Medycznej, nowoczesne Centrum Sportu i studencki klub “Medyk”.

Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są jej czołowe pozycje w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne wyróżnienia dla pracowników.

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym dzięki środkom przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) powstał ośrodek naukowy specjalizujący się w badaniach nad aberracjami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób. Liderami projektu „Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer” (akronim 3P-Medicine – Preventive, Personalized, Precision) są dr hab. Arkadiusz Piotrowski, prof. nadzw. z Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej GUMed oraz prof. dr Jan Dumański z Wydziału Immunologii, Genetyki i Patologii Uniwersytetu w Uppsali.

Uniwersytet w liczbach

4
Wydziały
16
kierunków
studiów
5732
studentów
Uczelni
890
studentów
English Division
1065
pracowników
naukowych

Najstarsza uczelnia medyczna na Pomorzu

8 października 1945 r.

Akademia Lekarska w Gdańsku została utworzona 8 października 1945 r. Jej historia nawiązuje do wielowiekowych tradycji uprawiania w Gdańsku medycyny przez chirurgów zrzeszonych w działającym od 1454 roku Cechu Chirurgów oraz nauczania i badań medyczno-przyrodniczych, zwłaszcza w założonym w 1558 r. Gdańskim Gimnazjum Akademickim (Atheneum Gedanense).

1950 r.

Po zakończeniu II wojny światowej powstała Akademia Lekarska w Gdańsku, przemianowana w 1950 roku na Akademię Medyczną. W gronie profesorów nowo powstałej uczelni było wielu wybitnych polskich uczonych, wywodzących się z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, którzy przybyli do Gdańska po przyłączeniu Wilna do ówczesnego Związku Radzieckiego, a także garstka uczonych z innych przedwojennych polskich ośrodków akademickich.

1993 r.

W 1993 roku powstał Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii jako jednostka wspólna Akademii Medycznej w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego. W roku akademickim 2005/2006 Akademia Medyczna w Gdańsku uruchomiła Wydział Nauk o Zdrowiu.

1999 r.

Uruchomiono pielęgniarstwo na Wydziale Lekarskim. To był pierwszy krok do utworzenia Wydziału Nauk o Zdrowiu.

2001 r.

Utworzenie English Division.

2006 r.

Powołanie Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa.

2008 r.

Rozpoczęcie wielkiej przebudowy Szpitala.

19 maja 2009 r.

Akademia Medyczna w Gdańsku stała się oficjalnie Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Zmiana nazwy jest potwierdzeniem stanu faktycznego – rzeczywistej pozycji i rangi Uczelni.

2011 r.

Ukończenie budowy Centrum Medycyny Inwazyjnej.

lipiec 2012 r.

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2012-2017.

2015 r.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.

2018 r.

Pierwsi pacjenci w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.

2019 r.

Gdański Uniwersytet Medyczny otrzymał status Uczelni Badawczej.