O Uczelni

StartUczelniaO Uczelni
Rozwiń
studenci_zajecia.jpg

Gdański Uniwersytet Medyczny kształci blisko 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest blisko 800 studentów zagranicznych co stanowi niemal 16 proc. wszystkich żaków w Uczelni. To także ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku. Co roku studia w GUMed podejmuje około 150 młodych ludzi z zagranicy. Najliczniejsza grupa to Szwedzi (jest ich ponad 400). O jedno miejsce na studiach angielskojęzycznych ubiega się od 2,5 do 3 kandydatów. Studenci korzystają z dogodnie zlokalizowanego osiedla studenckiego i nowoczesnej biblioteki naukowej. Do dyspozycji mają również studencki klub “Medyk”.

Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są jej czołowe pozycje w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne wyróżnienia dla pracowników. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został uznany za Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (KNOW). Oznacza to potwierdzenie najwyższej jakości prowadzonych badań naukowych, prestiż oraz dofinansowanie w wysokości do 50 mln zł.

Uniwersytet w liczbach

4
Wydziały
21
kierunków
studiów
5203
studentów
Uczelni
805
studentów
English Division
976
pracowników
naukowych

Najstarsza uczelnia medyczna na Pomorzu

8 października 1945 r.

Akademia Lekarska w Gdańsku została utworzona 8 października 1945 r. Jej historia nawiązuje do wielowiekowych tradycji uprawiania w Gdańsku medycyny przez chirurgów zrzeszonych w działającym od 1454 roku Cechu Chirurgów oraz nauczania i badań medyczno-przyrodniczych, zwłaszcza w założonym w 1558 r. Gdańskim Gimnazjum Akademickim (Atheneum Gedanense).

1950 r.

Po zakończeniu II wojny światowej powstała Akademia Lekarska w Gdańsku, przemianowana w 1950 roku na Akademię Medyczną. W gronie profesorów nowo powstałej uczelni było wielu wybitnych polskich uczonych, wywodzących się z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, którzy przybyli do Gdańska po przyłączeniu Wilna do ówczesnego Związku Radzieckiego, a także garstka uczonych z innych przedwojennych polskich ośrodków akademickich.

1993 r.

W 1993 roku powstał Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii jako jednostka wspólna Akademii Medycznej w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego. W roku akademickim 2005/2006 Akademia Medyczna w Gdańsku uruchomiła Wydział Nauk o Zdrowiu.

1999 r.

Uruchomiono pielęgniarstwo na Wydziale Lekarskim. To był pierwszy krok do utworzenia Wydziału Nauk o Zdrowiu.

2001 r.

Utworzenie English Division.

2006 r.

Powołanie Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa.

2008 r.

Rozpoczęcie wielkiej przebudowy Szpitala.

19 maja 2009 r.

Akademia Medyczna w Gdańsku stała się oficjalnie Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Zmiana nazwy jest potwierdzeniem stanu faktycznego – rzeczywistej pozycji i rangi Uczelni.

lipiec 2012 r.

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2012-2017.

2015 r.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.

Jak dojechać?

Zobacz kampus