O Uczelni

StartUczelniaO Uczelni
studenci_zajecia.jpg


Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to nowoczesny ośrodek akademicki, rozpoznawalny w kraju i na świecie. Uczelnię charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się w szczególności: doświadczone i renomowane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych międzynarodowych publikacji i grantów, jak również szeroki zakres i jakość prowadzonych badań potwierdzone wysoką kategoryzacją jednostek. GUMed jest też jedynym uniwersytetem medycznym wybranym do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. GUMed sukcesywnie awansuje w zestawieniach wiodących szkół wyższych.

GUMed kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest 1020 studentów zagranicznych co stanowi ponad 16 proc. wszystkich żaków w Uczelni. To także ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku. Każdego roku studia w GUMed podejmuje około 180 młodych ludzi z zagranicy, co sprawia że jest to najbardziej umiędzynarodowiona uczelnia Pomorza. Studenci korzystają z dogodnie zlokalizowanego osiedla studenckiego i nowoczesnej biblioteki naukowej. Do dyspozycji mają Centrum Symulacji Medycznej, nowoczesne Centrum Sportu i studencki klub “Medyk”.

Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są jej czołowe pozycje w rankingowe oraz liczne prestiżowe wyróżnienia dla pracowników, studentów i doktorantów.

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym dzięki środkom przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) powstał ośrodek naukowy specjalizujący się w badaniach nad aberracjami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób. Liderami projektu są prof. dr hab. Arkadiusz Piotrowski z Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej GUMed oraz prof. dr Jan Dumański z Wydziału Immunologii, Genetyki i Patologii Uniwersytetu w Uppsali.

Uniwersytet w liczbach

4
Wydziały
19
kierunków
studiów
6569
studentów
Uczelni
900
studentów
English Division
1219
pracowników
naukowych

Najstarsza uczelnia medyczna na Pomorzu

8 października 1945 r.

Akademia Lekarska w Gdańsku została utworzona 8 października 1945 r. Jej historia nawiązuje do wielowiekowych tradycji uprawiania w Gdańsku medycyny przez chirurgów zrzeszonych w działającym od 1454 roku Cechu Chirurgów oraz nauczania i badań medyczno-przyrodniczych, zwłaszcza w założonym w 1558 r. Gdańskim Gimnazjum Akademickim (Atheneum Gedanense).

1950 r.

Po zakończeniu II wojny światowej powstała Akademia Lekarska w Gdańsku, przemianowana w 1950 roku na Akademię Medyczną. W gronie profesorów nowo powstałej uczelni było wielu wybitnych polskich uczonych, wywodzących się z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, którzy przybyli do Gdańska po przyłączeniu Wilna do ówczesnego Związku Radzieckiego, a także garstka uczonych z innych przedwojennych polskich ośrodków akademickich.

1993 r.

W 1993 roku powstał Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii jako jednostka wspólna Akademii Medycznej w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego. W roku akademickim 2005/2006 Akademia Medyczna w Gdańsku uruchomiła Wydział Nauk o Zdrowiu.

1999 r.

Uruchomiono pielęgniarstwo na Wydziale Lekarskim. To był pierwszy krok do utworzenia Wydziału Nauk o Zdrowiu.

2001 r.

Utworzenie English Division.

2006 r.

Powołanie Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa.

2008 r.

Rozpoczęcie wielkiej przebudowy Szpitala.

19 maja 2009 r.

Akademia Medyczna w Gdańsku stała się oficjalnie Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Zmiana nazwy jest potwierdzeniem stanu faktycznego – rzeczywistej pozycji i rangi Uczelni.

2011 r.

Ukończenie budowy Centrum Medycyny Inwazyjnej.

lipiec 2012 r.

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2012-2017.

2015 r.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.

2018 r.

Pierwsi pacjenci w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.

2019 r.

Gdański Uniwersytet Medyczny otrzymał status Uczelni Badawczej.

2021 r.

Pierwsi pacjenci w nowej części Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.

2023 r.

Otwarcie Multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych GUMed, UCK i UCS.