Aktualności

Zobacz wszystkie
Krajowy Rejestr Hipercholesterolemii Rodzinnej w UCK
24.09.2020
Krajowy Rejestr Hipercholesterolemii Rodzinnej w UCK
Kształcenie w systemie hybrydowym
15.09.2020
Kształcenie w systemie hybrydowym
Nagrody GTN i Prezydenta Miasta Gdańska przyznane
25.09.2020
Nagrody GTN i Prezydenta Miasta Gdańska przyznane
Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca
23.09.2020
Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca
18.09.2020
Rektor GUMed w ministerialnych zespołach doradczych
17.09.2020
Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych wybrani