Misja

Nowoczesna edukacja oraz badania dla zdrowia i rozwoju medycyny.

Misja jest generalną deklaracją sensu działania, racji istnienia i rozwoju organizacji. Wskazuje, w jakim celu została powołana organizacja i jaką wartość przynosi swojemu otoczeniu.

Wizja GUMed w 2025 roku:

Jesteśmy wiodącym w kraju i rozpoznawalnym na świecie uniwersytetem medycznym, zapewniającym wysoką jakość edukacji i badań.

Dbamy o zdrowie i rozwój medycyny dzięki naszym absolwentom, pracownikom i partnerom.

Tworzymy nowoczesną, sprawnie działającą organizację, inspirującą studentów, doktorantów i pracowników do zaangażowania i rozwoju.

Wizja jest wyobrażeniem organizacji w przyszłości; wskazuje pracownikom i zewnętrznym interesariuszom kierunek, w którym zmierza organizacja. Wypełnienie założeń wizji będzie możliwe poprzez osiągnięcie celów i realizację inicjatyw strategicznych, które opisane zostały w kolejnym rozdziale. Ważny jest jednak również sposób ich realizacji, czyli to, jakimi na co dzień wartościami będziemy się kierować. Naturalnie kultura GUMed czerpie przede wszystkim z ponadczasowych wartości akademickich, takich jak: poszukiwanie prawdy, tolerancja, sprawiedliwość i umiłowanie wolności.

Strategia rozwoju Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (6,37 MB)