Władze

rektor prof. Marcin Gruchała

Rektor

prof. dr hab. Marcin Gruchała

rektor@gumed.edu.pl

(58) 349 1000

(58) 520 4038

prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia

Prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia

prof. dr hab. Jacek Bigda – pierwszy zastępca Rektora

prorektor.edukacja@gumed.edu.pl (58) 349 1052
dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni, prorektor ds. jakości kształcenia

Prorektor ds. jakości kształcenia

prof. dr hab. Agnieszka Zimmermann

prorektor.ewaluacja@gumed.edu.pl (58) 349 1002
prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych

Prorektor ds. klinicznych

prof. dr hab. Edyta Szurowska

prorektor.klinika@gumed.edu.pl (58) 349 1003
prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki

Prorektor ds. nauki

prof. dr hab. Michał Markuszewski

prorektor.nauka@gumed.edu.pl (58) 349 1159
dr hab. Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich

Prorektor ds. studenckich

dr hab. Tomasz Smiatacz

prorektor.student@gumed.edu.pl (58) 349 1008

Wydział Lekarski

prof. Radosław Owczuk, dziekan WL

Dziekan Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. Radosław Owczuk

dziekan.lekarski@gumed.edu.pl (58) 349 1006

Prodziekani

prof. dr hab. Ewa Słomińska
prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr

dr hab. Maria Bieniaszewska
dr hab. Kamil Chwojnicki
prof. dr hab. Aida Kusiak
prof. dr hab. Paweł Zagożdżon
prodziekani ds. dydaktycznych

Wydział Farmaceutyczny

prof. Wojciech Kamysz, dziekan WF

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

prof. dr hab. Wojciech Kamysz

dziekan.farmacja@gumed.edu.pl (58) 349 1283

Prodziekani

prof. dr hab. Magdalena Prokopowicz
prodziekan ds. dydaktycznych

dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. uczelni
prodziekan ds. dydaktycznych, I zastępca

dr hab. Danuta Siluk, prof. uczelni
prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr

Wydział Nauk o Zdrowiu

prof. Przemysław Rutkowski, dziekan WNoZ

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Przemysław Rutkowski

dziekan.zdrowie@gumed.edu.pl (58) 349 1249

Prodziekani

prof. dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska
prodziekan ds. promocji i rozwoju, I zastępca

dr hab. Magdalena Błażek, prof. uczelni
prodziekan ds. jakości kształcenia i praktyk studenckich

prof. dr hab. Marcin Renke
prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr

prof. dr hab. Piotr Wąż
prodziekan ds. dydaktycznych

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

prof. Ewelina Król, dziekan MWB UG i GUMed

Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

dr hab. Ewelina Król, prof. UG

dziekanat@biotech.ug.edu.pl (58) 523 6320

(58) 523 6430

Prodziekani

dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG
prodziekan ds. studenckich i kształcenia

prof. dr hab. Rafał Sądej
prodziekan ds. nauki

prof. dr hab. Anna Żaczek
prodziekan ds. umiędzynarodowienia i rozwoju

p.o. Kanclerza

p.o. Kanclerza prof. dr hab. Jacek Bigda

p.o. Kanclerza

prof. dr hab. Jacek Bigda

kanclerz@gumed.edu.pl (58) 349 1104

(58) 349 1010

(58) 344 7336