Władze

Rozwiń
gumed_wladze_rektor.jpg

Rektor

prof. dr hab. Marcin Gruchała

rektor@gumed.edu.pl

(58) 349 1000

(58) 520 4038

gumed_wladze_baczek.jpg

Prorektor ds. nauki

prof. dr hab. Tomasz Bączek

prorektor.nauka@gumed.edu.pl (58) 349 1159
gumed_wladze_smiatacz.jpg

Prorektor ds. studenckich

dr hab. Tomasz Smiatacz

prorektor.student@gumed.edu.pl (58) 349 1008
gumed_wladze_szurowska.jpg

Prorektor ds. klinicznych

prof. dr hab. Edyta Szurowska

prorektor.klinika@gumed.edu.pl (58) 349 1003
gumed_wladze_bigda.jpg

Prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia

prof. dr hab. Jacek Bigda – pierwszy zastępca Rektora

prorektor.edukacja@gumed.edu.pl (58) 349 1052

Wydział Lekarski

gumed_wladze_dudziak.jpg

Dziekan Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. Maria Dudziak

dziekan.lekarski@gumed.edu.pl (58) 349 1006

Prodziekani

dr hab. Bartłomiej Ciesielski, prof. uczelni
prof. dr hab. Maria Alicja Dębska-Ślizień
prof. dr hab. Marek Niedoszytko
prof. dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
prof. dr hab. Michał Żmijewski

Wydział Farmaceutyczny

gumed_wladze_markuszewski.jpg

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

prof. dr hab. Michał Markuszewski

dziekan.farmacja@gumed.edu.pl (58) 349 1283

Prodziekani

prof. dr hab. Maciej Jankowski
dr hab. Anita Kornicka
dr hab. Bartosz Wielgomas

Wydział Nauk o Zdrowiu

gumed_wladze_basinski.jpg

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Andrzej Basiński

dziekan.zdrowie@gumed.edu.pl (58) 349 1249

Prodziekani

dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska
prof. dr hab. Piotr Lass
prof. dr hab. Sylwia Małgorzewicz
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

gumed_wladze_konieczny.jpg

Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

prof. dr hab. Igor Konieczny

dziekanat@biotech.ug.gda.pl (58) 523 6320

(58) 523 6430

Prodziekani

dr hab. Sylwia Jafra, prof. uczelni
prodziekan ds. studenckich i kształcenia

prof. dr hab. Michał Obuchowski
prodziekan ds. nauki

dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. uczelni
prodziekan ds. rozwoju

Kanclerz

gumed_wladze_langowski.jpg

Kanclerz

mgr Marek Langowski

kanclerz@gumed.edu.pl (58) 349 1104

(58) 349 1010

(58) 344 7336