Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

StartUczelniaWydziały i inne jednostkiWydziałyMiędzyuczelniany Wydział Bi...
W pracowni Zakładu Bakteriologii Molekularnej
W pracowni Zakładu Bakteriologii Molekularnej

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (MWB) jest wspólną jednostką Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Powstał w 1993 r. i prowadzi kształcenie na kierunku biotechnologia. Na Wydziale prowadzone są trzystopniowe studia: 3-letnie studia licencjackie, 2-letnie magisterskie oraz 4-letnie studia doktoranckie. Realizowane są edukacyjne programy międzynarodowe. Kierunek biotechnologia otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tytuł Najlepszego Kierunku Studiów, a Polska Komisja Akredytacyjna przyznała wyróżniającą ocenę jakości kształcenia.

W pracowni Zakładu Bakteriologii Molekularnej
W pracowni Zakładu Bakteriologii Molekularnej

Wydział klasyfikowany jest przez MNiSW w pierwszej kategorii od początku istnienia tej klasyfikacji. W ostatniej klasyfikacji parametrycznej MWB uzyskał kategorię A+.

Zespoły naukowe Wydziału uczestniczą w projektach FNP: TEAM, MPD, HOMING, VENTURES, POMOST, projektach NCBiR oraz projektach realizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi. Prowadzone badania dotyczą mechanizmów warunkujących rozwój procesów chorobowych, molekularnej analizy agresywnych komórek nowotworowych, zastosowania narzędzi biologii molekularnej w diagnostyce chorób metabolicznych, nowotworowych i infekcyjnych, diagnostyki i terapii fotodynamicznej, analizy struktury i funkcji białek wirusowych zaangażowanych w procesy odpowiedzi immunologicznej. Realizowane są badania nad wpływem czynników środowiskowych na strukturę i aktywności białek, udziałem białek opiekuńczych w procesach agregacji, proteolizy i replikacji DNA. Poszukiwane są związki pochodzenia roślinnego do walki z patogenami człowieka i roślin, prowadzone badania w zakresie biotechnologii lipidów roślinnych oraz prace nad wykorzystaniem bakterii jako czynnika biologicznej ochrony roślin. Naukowcy realizują badania nad konstrukcją szczepionek przeciwwirusowych nowej generacji. Laboratoria Wydziału są wyposażone w nowoczesną aparaturę, w tym m.in.: najnowszej generacji mikroskopy konfokalne, spektrometry mas, cytometr przepływowy, sekwenator DNA, fermentory, urządzenia do hodowli i krioprezerwacji komórek bakteryjnych, roślinnych i zwierzęcych, ultrawirówki, termocyklery gradientowe oraz Real-Time. Wydział uzyskał duże dotacje na rozwój infrastruktury badawczej, w tym 20 mln zł z programu UE REGPOT na wyposażenie Laboratorium Analiz Biomolekularnych. Zespoły MWB należące do GUMed prowadzą prace badawcze w nowoczesnych laboratoriach, które znajdują się na terenie kampusu GUMed w budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej. Zespoły MWB należące do UG uzyskały pod koniec 2015 r. nowoczesną infrastrukturę do prowadzenia badań i dydaktyki w budynku Instytutu Biotechnologii UG, który zlokalizowany jest na kampusie UG w Oliwie. Rozwój nowoczesnego zaplecza badawczego pozwoli na prowadzenie zaawansowanych badań i szerokiej międzynarodowej współpracy naukowej. Pracownicy Wydziału publikują wyniki w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych i są laureatami prestiżowych nagród.Władze Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Dziekan_Ewelina_Król.JPG

Dziekan MWB UG i GUMed

dr hab. Ewelina Król, prof. UG

dziekanat@biotech.ug.gda.pl (58) 349 6320
prodziekan_ds._studenckich_i_kształcenia_dr_hab._Mariusz_Grinholc__prof._UG.jpg

Prodziekan MWB UG i GUMed

dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG

mariusz.grinholc@biotech.ug.edu.pl (58) 523 6327

prodziekan ds. studenckich i kształcenia

prodziekan_ds._nauki_dr_hab._Rafał_Sądej__prof._GUMed.jpg

Prodziekan MWB UG i GUMed

prof. dr hab. Rafał Sądej

rafal.sadej@gumed.edu.pl (58) 349 1470

prodziekan ds. nauki

prodziekan_ds._umiędzynarodowienia_i_rozwoju_dr_hab._Anna_Żaczek__prof._GUMed.jpg

Prodziekan MWB UG i GUMed

prof. dr hab. Anna Żaczek

anna.zaczek@gumed.edu.pl (58) 349 1438

prodziekan ds. umiędzynarodowienia i rozwoju

prof. Ewelina Król, dziekan MWB UG i GUMed

Dziekan

dr hab. Ewelina Król, prof. UG

Władze MWB UG i GUMed

Dziekanat Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Kierownik: mgr Ewa Brzana
ul. A. Abrahama 58,
80-307 Gdańsk

(58) 523 63 20

(58) 523 63 21

(58) 523 64 30

dziekanat@biotech.ug.edu.pl

www.biotech.ug.edu.pl