Nauka i innowacje

StartNaukaNauka i innowacje
prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki
prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki

Potencjał naukowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to ponad tysiąc pracowników naukowych i ponad trzystu doktorantów, indywidualnie i zespołowo zaangażowanych w realizację krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, aktywnych publikacyjnie w krajowym i międzynarodowym obiegu naukowym. Wśród nich jest wielu laureatów prestiżowych nagród, członków towarzystw naukowych oraz ciał doradczych. Potencjał ten został potwierdzony włączeniem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego do grona dziesięciu najlepszych uczelni wyróżnionych w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.


Prorektor ds. nauki

struktura.png


Biuro ds. Nauki

  • mgr Małgorzata Sokołowska – kierownik Biura, tel. (58) 349 10 01
  • mgr Aleksandra Dolacińska – zastępca kierownika Biura, tel. (58) 349 10 01
  • Barbara Górka, tel. (58) 349 11 58
  • lic. Alicja Bednarek, tel. (58) 349 11 59
  • mgr inż. Agnieszka Galon, tel. (58) 349 90 26
  • dr Izabela Zdrojewska, tel. (58) 349 11 58
    e-mail: biuronauki@gumed.edu.pl