RODO

Rozwiń

Klauzule informacyjne

Obowiązki informacyjne w ramach innych procesów

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Administrator Danych Osobowych realizuje obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO. Klauzule informacyjne nieopublikowane na stronie www.gumed.edu.pl realizowane są w treści odpowiednich formularzy elektronicznych lub tradycyjnych, na których zbierane są dane osobowe.

Inspektor Ochrony Danych

Gł. specjalista: mgr Piotr Małecki
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
80-210 Gdańsk

(58) 349 1027

iod@gumed.edu.pl