Biblioteki

StartBiblioteki


Użytkownicy i zbiory

_DSC6954.jpg

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to największa biblioteka medyczna w regionie pomorskim. Razem z Biblioteką Wydziału Farmaceutycznego GUMed dostępna jest dla wszystkich użytkowników zainteresowanych literaturą medyczną. Z zasobów i usług bibliotek korzysta 4 768 aktywnych użytkowników spośród 9 282 zarejestrowanych.

Zbiory w wersji drukowanej (stan na 31.12.2016 r.)
 • 234 930 książek,
 • 104 126 tomów czasopism drukowanych,
 • 104 014 jednostek zbiorów specjalnych.
Zasoby w wersji elektronicznej (stan na 31.12.2016 r.)
 • 55 baz danych,
 • około 24 000 e-czasopism,
 • 39 269 e-książek.

Multiwyszukiwarka EDS (Ebsco Discovery Service) pozwala na jednoczesne przeszukiwanie większości zbiorów (elektronicznych i drukowanych), a korzystanie z pełnych tekstów publikacji umożliwia narzędzie Full Text Finder (Ebsco).

Katalog:
Informacje o zbiorach wpływających do bibliotek GUMed od 1992 r. dostępne są w katalogu online, pod adresem www.katalog.gumed.edu.pl.

Katalog online umożliwia:
 • przeglądanie zbiorów,
 • zamawianie online książek do wypożyczenia (tylko w przypadku pozycji ze zbiorów BG GUMed),
 • przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji,
 • rezerwację materiałów wypożyczonych przez innych użytkowników,
 • sprawdzanie swojego konta czytelniczego i monitorowanie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji.

Pozostałe zasoby można wyszukiwać za pomocą zeskanowanych katalogów kartkowych.

Pomorska Biblioteka Cyfrowa:
Od 2009 r. Biblioteka współuczestniczy, wraz z bibliotekami województwa pomorskiego, w projekcie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, dofinansowanym w latach 2009-2012 ze środków unijnych.


Strefa Nauki

_DSC6809.jpg

Odwiedzający Bibliotekę Główną mają do dyspozycji nowoczesne i przestronne przestrzenie, w których znajduje się 246 miejsc, w tym 27 stanowisk komputerowych. Strefę Nauki tworzą:

 • Czytelnia 1,
 • Czytelnia 2,
 • Czytelnia Informacji Naukowej,
 • 6 pokoi pracy indywidualnej i grupowej (18 miejsc).

W Strefie Nauki zgromadzono – z wolnym dostępem do półek – najnowszą literaturę reprezentatywną dla wszystkich dziedzin szeroko rozumianej medycyny.

Studenci i pracownicy GUMed mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego za pośrednictwem bezprzewodowej sieci eduroam. Stoły w czytelniach posiadają gniazdka elektryczne, umożliwiające podłączanie własnych komputerów i tabletów.

W Strefie Nauki istnieje możliwość samodzielnego wykonania kopii potrzebnych materiałów, odpłatnie na kopiarkach z funkcją drukowania oraz na stanowisku wyposażonym w bezpłatny skaner.


Usługi

IMG_20161228_144601.jpg

Usługi świadczone przez oddziały:

 • Oddział Udostępniania Zbiorów:
  • wypożyczanie zbiorów na zewnątrz,
  • udostępnianie zbiorów na miejscu.
 • Pracownia Bibliograficzna:
  • tworzenie bazy Bibliografia GUMed,
  • sporządzanie analiz bibliometrycznych,
  • ocena parametryczna jednostek Uczelni,
  • potwierdzanie udziału w publikacjach lekarzy przystępujących do specjalizacji.
 • Wypożyczalnia Międzybiblioteczna:
  • poszukiwanie i zamawianie w innych bibliotekach krajowych i zagranicznych materiałów niedostępnych w bibliotekach Trójmiasta,
  • wypożyczanie materiałów bibliotecznych ze zbiorów Biblioteki Głównej innym bibliotekom krajowym i zagranicznym.
 • Oddział Informacji Naukowej i Promocji:
  • usługi informacyjne i promocyjne w zakresie zasobów,
  • organizowanie szkoleń dla różnych grup użytkowników,
  • urządzanie wystaw tematycznych.
Dodatkowo użytkownik może samodzielnie w serwisie biblioteki online:
 • uzyskać zdalny dostęp do zasobów cyfrowych z komputerów domowych poprzez serwer proxy,
 • uzyskać zdalny dostęp do baz EBSCO dla pracowników ochrony zdrowia z woj. pomorskiego,
 • odbyć szkolenia online z zakresu naukowej informacji medycznej,
 • odbyć zajęcia dydaktyczne z ww. tematyki w formie e-learningu,
 • wysłać zgłoszenie tytułów książek i czasopism do zakupu do Biblioteki,
 • zapisać się do Wypożyczalni.


Biblioteka dla środowiska

_DSC8384.jpg

W misję Biblioteki wpisana jest również dbałość o rozwój kulturalny studentów i całego środowiska Uczelni. W tym celu BG GUMed:

 • organizuje wystawy tematyczne i okolicznościowe,
 • włącza się w obchody ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek,
 • uczestniczy w akcji promowania nauk medycznych Medycznego Dnia Nauki i Pikniku na Zdrowie,
 • organizuje promocje książek i spotkania autorskie,
 • wydaje biuletyn okolicznościowy pt. „Librorum Amator”.

W 2010 r. w uznaniu zasług dla polskiego bibliotekarstwa BG GUMed została odznaczona Medalem Bibliotheca Magna – Perennisque, tj. Biblioteka wielka i wieczna.


Działalność Upowszechniająca Naukę

_DSC6821.jpg

Biblioteka Główna GUMed została dwukrotnie beneficjentem środków przyznawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Działalność Upowszechniającą Naukę. Fundusze zostały przeznaczone na realizację zadań:

 • rozszerzenie informacji katalogowych zawartych w katalogu online BG GUMed poprzez retrospektywne opracowanie zbiorów (na lata 2016-2017),
 • poszerzenie informacji dostępnych w katalogu elektronicznym BG GUMed poprzez retrospektywne opracowanie zbiorów (w 2014 r.).

Jak dojechać?

Zobacz kampus