Biblioteki

StartUczelniaBiblioteki
Rozwiń
Biblioteka Główna GUMed
Biblioteka Główna GUMed

Biblioteki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dostępne są dla wszystkich zainteresowanych literaturą medyczną. Z ich usług i zasobów korzysta około 7 800 zarejestrowanych użytkowników.

Czytelnia w Bibliotece Głównej GUMed
Czytelnia w Bibliotece Głównej GUMed
Zbiory Bibliotek to:
  • ponad 320 tys. książek naukowych, w tym kolekcja 29.000 e-książek,
  • ponad 105 tys. tomów czasopism drukowanych,
  • blisko 103 tys. jednostek zbiorów specjalnych,
  • ok. 50 baz danych,
  • ok. 22 tys. czasopism w wersji elektronicznej
Widok na Bibliotekę Główną z lotu ptaka
Widok na Bibliotekę Główną z lotu ptaka

Biblioteki udostępniają swoje katalogi w Internecie, a z bogatych zasobów cyfrowych uprawnieni użytkownicy mogą korzystać także z komputerów domowych.

Do dyspozycji czytelników jest 159 miejsc w czytelniach oraz 34 stanowiska internetowe. Odwiedzający czytelnie mają wolny dostęp do zgromadzonych w nich księgozbiorów. Dla korzystających z własnego sprzętu komputerowego zainstalowano bezprzewodowy punkt dostępu do tego medium.

Użytkownicy Bibliotek mogą korzystać z bezpłatnych szkoleń z zakresu naukowej informacji medycznej, a zajęcia dydaktyczne ze studentami są realizowane za pomocą e-learningu.

W planach jest rozwój oferty szkoleniowej metodami zdalnego nauczania, stworzenie centrum informacji medycznej dla pracowników ochrony zdrowia z województwa pomorskiego oraz modernizacja Bibliotek uwzględniająca zmieniające się potrzeby użytkowników.

Jak dojechać?

Zobacz kampus