Biblioteki

StartBiblioteki


Użytkownicy i zbiory

_DSC6997.jpg

Biblioteka Główna wraz z Biblioteką Wydziału Farmaceutycznego, tworzą system biblioteczno-informacyjny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach którego wspierają budowę warsztatu naukowego i dydaktycznego nowoczesnego badacza, nauczyciela akademickiego oraz studenta GUMed. Jest to największa biblioteka medyczna w regionie pomorskim, dostępna dla wszystkich zainteresowanych literaturą medyczną.

Ponad 9 tysięcy zarejestrowanych użytkowników może korzystać z liczących ponad 440 tysięcy woluminów książek i czasopism drukowanych oraz z 70 baz danych online zapewniających dostęp do ok. 200 tysięcy e-książek i ok. 27 tysięcy e-czasopism.

Pełna informacja o zbiorach, zasobach i usługach znajduje się w serwisie Biblioteki Głównej biblioteka.gumed.edu.pl. Za jego pośrednictwem każdy użytkownik może samodzielnie:

 • zapisać się do Wypożyczalni,
 • przeglądać zbiory i zamawiać potrzebną literaturę poprzez katalog elektroniczny katalog.gumed.edu.pl,
 • uzyskać zdalny dostęp do zasobów cyfrowych z komputerów domowych,
 • odbyć online dydaktyczne zajęcia obowiązkowe i doszkolić się z zakresu naukowej informacji medycznej,
 • zapisać się na organizowane przez Bibliotekę różnego typu szkolenia,
 • zgłosić do zakupu książki lub czasopisma poprzez specjalne formularze,
 • zamówić kwerendę tematyczną i usługę międzybiblioteczną,
 • pobrać wymagane druki,
 • uzyskać potrzebne informacje z zakresu m.in. bibliografii i bibliometrii.

Ponadto pracownicy, doktoranci oraz studenci GUMed poprzez stronę www Biblioteki mogą:

 • uzyskać zdalny dostęp do zasobów cyfrowych z komputerów domowych,
 • odbyć online dydaktyczne zajęcia obowiązkowe i doszkolić się z zakresu naukowej informacji medycznej,
 • zapisać się na organizowane przez Bibliotekę różnego typu szkolenia.

W 2010 r. w uznaniu zasług dla polskiego bibliotekarstwa Biblioteka Główna została odznaczona przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Medalem Bibliotheca Magna – Perennisque, tj. Biblioteka wielka i wieczna – najwyższym odznaczeniem nadawanym organizacjom i instytucjom działającym w obszarze bibliotekarstwa i upowszechniania książki.


Dokumentowanie dorobku naukowego GUMed

Biblioteka na bieżąco rejestruje dorobek publikacyjny Uczelni, tworząc dostępną online bazę – Bibliografię GUMed, która obejmuje publikacje od 1945 r. Dane zawarte w bazie są podstawą do sporządzania analiz bibliometrycznych oraz różnych ocen zarówno Uczelni, jednostek, jak i poszczególnych pracowników naukowych. Pracownia Bibliograficzna potwierdza udział w publikacjach lekarzy przystępujących do specjalizacji.


Pomorska Biblioteka Cyfrowa

_DSC6809.jpg

Od 2009 r. Biblioteka współuczestniczy w tworzeniu, wraz z bibliotekami województwa pomorskiego, Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, powstałej w ramach projektu dofinansowanego w latach 2009-2012 ze środków unijnych. W kolekcji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego aktualnie dostępnych jest ponad 2 tysiące publikacji.


Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym (PPM)

W 2017 r. Biblioteka Główna uzyskała dofinansowanie w wysokości 4.329.656,06 PLN na realizację środowiskowego projektu unijnego PPM, który powstaje wraz z partnerskimi bibliotekami uniwersytetów medycznych z: Białegostoku, Katowic, Lublina, Szczecina i Warszawy oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi (łączna wartość projektu 37.279.341,60 PLN).

Celem zadania jest stworzenie wspólnej platformy typu Current Research Information System (CRIS), prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe oraz potencjał badawczy wszystkich jednostek uczestniczących, zarówno łącznie, jak i indywidualnie. Projekt rozpoczął się 1.11.2017 r. i jest nadal rozwijany


Działalność Upowszechniająca Naukę

IMG_20161228_144601.jpg

Biblioteka Główna została również dwukrotnie beneficjentem środków przyznawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Działalność Upowszechniającą Naukę. Fundusze wykorzystano na realizację poniższych zadań:

 • rozszerzenie informacji katalogowych zawartych w katalogu online BG GUMed poprzez retrospektywne opracowanie zbiorów – wysokość dofinansowania: 91 000 PLN, okres realizacji: lata 2016-2017,
 • poszerzenie informacji dostępnych w katalogu elektronicznym BG GUMed poprzez retrospektywne opracowanie zbiorów – wysokość dofinansowania: 43 010 PLN, okres realizacji: rok 2014.


Zmodernizowany budynek Biblioteki Głównej

_DSC6855.jpg

Siedzibą Biblioteki Głównej od 1968 r. jest gmach przy ul. Dębinki 1. Po rozbudowie, remoncie i modernizacji, przeprowadzonych w latach 2015-2016, użytkownicy mają do dyspozycji przestronną i funkcjonalną Strefę Nauki, której częścią jest nowo dobudowana czytelnia. Dzięki nowej aranżacji istniejących przestrzeni udało się zorganizować miejsca do pracy i nauki, zarówno indywidualnej, jak i grupowej. Odwiedzający Bibliotekę Główną mają do dyspozycji 289 miejsc, w tym 22 stanowiska komputerowe. W Strefie Nauki zgromadzono – z wolnym dostępem do półek – najnowszą literaturę reprezentatywną dla wszystkich dziedzin szeroko rozumianej medycyny oraz bieżące czasopisma. Studenci i pracownicy GUMed mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego za pośrednictwem bezprzewodowych sieci: Biblioteka i Eduroam. Istnieje również możliwość samodzielnego wykonania kopii potrzebnych materiałów (kserokopie i wydruki – odpłatnie, skany – bezpłatnie).

W Bibliotece dostępna jest kawiarenka, obok niej miejsce do konsumpcji własnych produktów, a w holu wejściowym wygodna strefa wypoczynku.


Biblioteka dla środowiska

_DSC8384.jpg

W misję Biblioteki wpisana jest również dbałość o rozwój kulturalny studentów i całego środowiska Uczelni. W tym celu Biblioteka:

 • organizuje wystawy tematyczne i okolicznościowe,
 • włącza się w coroczne świętowanie ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek obchodzonego pod auspicjami Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
 • uczestniczy w akcji promowania nauk medycznych „Nauka dla Zdrowia” – Dzień Otwarty GUMed,
 • współpracuje z Fundacją Zaczytani.org i organizuje co roku Wielką Zbiórkę Książek, które następnie przekazywane są pacjentom klinik Uczelnianego Centrum Klinicznego,
 • organizuje promocje książek i spotkania autorskie,
 • wydaje biuletyn okolicznościowy pt. “Librorum Amator”.