Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

StartUczelniaWydziały i inne jednostkiWydziałyWydział Nauk o Zdrowiu z In...
Zajęcia praktyczne na kierunku pielęgniarstwo
Zajęcia praktyczne na kierunku pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ) z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej (IMMiT) prowadzi kształcenie na 11 kierunkach studiów: dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, w tym również English Division, położnictwo, psychologia zdrowia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, zdrowie środowiskowe i bhp. Prowadzone są studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, łącznie jest to niebagatelna liczba 19 różnych toków studiów. Obecnie jest to jeden z wiodących Wydziałów Nauk o Zdrowiu w kraju, który w ostatniej ewaluacji naukowej otrzymał wysoką kategorię A.

Jednym z kierunków WNoZ jest fizjoterapia
Jednym z kierunków WNoZ jest fizjoterapia

W strukturze Wydziału Nauk o Zdrowiu są 43 różne jednostki organizacyjne, w tym: 7 katedr, 2 instytuty, 5 klinik, 28 zakładów, 1 samodzielna pracownia. Niewielka część zajęć poszczególnych kierunków odbywa się również na terenie jednostek Wydziału Lekarskiego oraz Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Profil badawczy WNoZ obejmuje badania w zakresie nauk o zdrowiu: pielęgniarskich, ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego, ponadto: badań radiologicznych i radioizotopowych, chirurgii, hematologii i onkologii, neurologii, psychologii, parazytologii i innych.

Wydział Nauk o Zdrowiu współpracuje m.in.: z Wydziałem Pielęgniarstwa Uniwersytetu Floryda w Gainesville (USA), Uniwersytetami w: Göteborgu (Szwecja), Kłajpedzie (Litwa), Karlskronie (Szwecja), Nicei (Francja), Porto (Portugalia), Toledo (USA), Turku (Finlandia) i 15 innymi.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o zdrowiu.

Nostryfikacja dyplomu: szczegółowe informacje dotyczące nostryfikacji dokumentów są dostępne na stronie www.informator.gumed.edu.pl.

Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT

Przemysław_Rutkowski.jpg

Dziekan WNoZ z IMMiT

prof. dr hab. Przemysław Rutkowski

dziekan.zdrowie@gumed.edu.pl (58) 349 1249
prodziekan_ds._promocji_i_rozwoju_dr_hab._Aleksandra_Gaworska-Krzemińska.jpg

Prodziekan WNoZ z IMMiT

prof. dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska

aleksandra.gaworska-krzeminska@gumed.edu.pl (58) 349 1249

prodziekan ds. promocji i rozwoju, I zastępca

prodziekan_ds._dydaktycznych_prof._dr_hab._Piotr_Wąż.jpg

Prodziekan WNoZ z IMMiT

prof. dr hab. Piotr Wąż

piotr.waz@gumed.edu.pl (58) 349 1249

prodziekan ds. dydaktycznych

dr_hab._Magdalena_Błażek.png

Prodziekan WNoZ z IMMiT

dr hab. Magdalena Błażek, prof. uczelni

magdalena.blazek@gumed.edu.pl (58) 349 1556

prodziekan ds. jakości kształcenia i praktyk studenckich

dziekan_prof._Renke.jpg

Prodziekan WNoZ z IMMiT

prof. dr hab. Marcin Renke

marcin.renke@gumed.edu.pl (58) 699 8591

prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr

prof. Przemysław Rutkowski, dziekan WNoZ

Dziekan

prof. dr hab. Przemysław Rutkowski

Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

Kierownik: mgr Anna Maciejewska
ul. Tuwima 15,
80-210 Gdańsk

(58) 349 12 16

(58) 349 12 49

dwnoz@gumed.edu.pl

Informator o jednostkach WNoZ