Rozwój i współpraca

StartRozwój i współpracaRozwój i współpraca
Rozwiń
P1050525.JPG


Nantes5.jpg


fotka_1.JPG

O współpracy zagranicznej

Uczelnia przywiązuje dużą wagę do rozwoju współpracy międzynarodowej i odnosi w tej dziedzinie istotne sukcesy. GUMed współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie i na świecie w ramach umów międzyuczelnianych, międzyrządowych, programów i inicjatyw Unii Europejskiej, sieci tematycznych, członkostwa w organizacjach międzynarodowych, wspólnych studiów licencjackich i doktoranckich, wymiany nauczycieli akademickich, wspólnych publikacji oraz organizacji licznych konferencji i sympozjów naukowych.

Od 1998 r. Uczelnia aktywnie uczestniczy w Programie Erasmus+, co roku wysyłając za granicę coraz większą liczbę studentów medycyny i farmacji do blisko 50 uczelni partnerskich w krajach Unii Europejskiej. Przyjmuje także rosnącą liczbę studentów z zagranicy, którzy odbywają u nas część swoich studiów w języku angielskim. GUMed uczestniczy w wielu programach, w ramach których nasi studenci i młodzi naukowcy wyjeżdżają za granicę w celu odbycia części studiów, praktyki zawodowej lub pracy naukowej.

Doceniając wagę regionalnego wymiaru współpracy europejskiej GUMed jest członkiem założycielem Baltic Sea Region University Network, sieci koordynowanej przez Uniwersytet w Turku, Finlandia. Uczestniczy także w pracach organizacji regionalnej ScanBalt, mającej na celu wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju transferu technologii w medycynie i biotechnologii w obszarze Morza Bałtyckiego. GUMed jest także członkiem organizacji i inicjatyw takich jak EUPRIO, IROs Forum i Study in Poland, Study in Pomorskie, Model Integracji Imigrantów i Imigrantek, Study in Gdańsk. Sprawy związane ze współpracą międzynarodową, projektami rozwojowymi i promocją Uczelni prowadzi Dział Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych.

Zakres pracy Działu:

  • działania informacyjno-promocyjne,
  • prowadzenie spraw związanych z projektami rozwojowymi Uczelni,
  • koordynacja współpracy z zagranicą,
  • prowadzenie spraw związanych z udziałem Uczelni w programach dydaktycznych,
  • przyjmowanie gości i organizowanie delegacji zagranicznych władz Uczelni.

W strukturze organizacyjnej Uczelni Dział podlega:

prorektorowi ds. rozwoju i organizacji kształcenia, prof. dr. hab. Jackowi BIGDZIE – pierwszemu zastępcy Rektora.

(58) 349 10 52

prorektor.edukacja@gumed.edu.pl

Informacje Działu są dostępne dla pracowników i studentów w serwisie extranetowym GUMed w grupie informacji: Informacje jednostek administracji > Dział Współpracy z Zagranicą, Promocji i Programów Rozwojowych.

Jak dojechać?

Zobacz kampus