Współpraca z zagranicą

StartWspółpraca z zagranicą

Uczelnia przywiązuje dużą wagę do rozwoju współpracy międzynarodowej i odnosi w tej dziedzinie istotne sukcesy. GUMed współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie i na świecie w ramach umów międzyuczelnianych, międzyrządowych, programów i inicjatyw Unii Europejskiej, sieci tematycznych, członkostwa w organizacjach międzynarodowych, wspólnych studiów licencjackich i doktoranckich, wymiany nauczycieli akademickich, wspólnych publikacji oraz organizacji licznych konferencji i sympozjów naukowych.

Od 1998 roku Uczelnia aktywnie uczestniczy w Programie Erasmus+, co roku wysyłając za granicę coraz większą liczbę studentów medycyny i farmacji do blisko 50 uczelni partnerskich w krajach Unii Europejskiej. Przyjmuje także rosnącą liczbę studentów z zagranicy, którzy odbywają u nas część swoich studiów w języku angielskim. GUMed uczestniczy również w programach Leonardo da Vinci, CEEPUS, NUPACE, w ramach których nasi studenci i młodzi naukowcy wyjeżdżają za granicę w celu odbycia części studiów, praktyki zawodowej lub pracy naukowej.

Doceniając wagę regionalnego wymiaru współpracy europejskiej GUMed jest członkiem założycielem Baltic Sea Region University Network, sieci koordynowanej przez Uniwersytet w Turku, Finlandia. Uczestniczy także w pracach organizacji regionalnej ScanBalt, mającej na celu wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju transferu technologii w medycynie i biotechnologii w obszarze Morza Bałtyckiego. GUMed jest także członkiem EUPRIO, IROs Forum i Study in Poland. Całokształt spraw związanych z współpracą międzynarodową prowadzi Dział Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych.


Jak dojechać?

Zobacz kampus