Zespół redakcyjny

StartRedakcja WWW

Serwis internetowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) redaguje zespół:

  • Magda Boguska
  • Joanna Śliwińska
  • Jakub Winiewski.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Kontakt:

Redakcja serwisu internetowego GUMed
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
e-mail: info@gumed.edu.pl
tel./faks: (58) 349 1750
tel./faks: (58) 349 1842