Wydział Farmaceutyczny

Wydział Farmaceutyczny jest jednym z Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących
Wydział Farmaceutyczny jest jednym z Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących

Misją Wydziału Farmaceutycznego jest kształcenie magistrów farmacji i analityki medycznej zdolnych sprostać rosnącej konkurencji związanej z obecnością Polski w Unii Europejskiej w oparciu o stworzoną na Wydziale ofertę edukacyjną o wysokiej jakości i efektywności.

frufilm_18_18.Still005.jpg

Wydział Farmaceutyczny GUMed kształci magistrów farmacji i analityki medycznej. Coraz dynamiczniej rozwija kształcenie na studiach doktoranckich. Od wielu lat we współpracy z firmą Transpharmacia i Wydziałem Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi elitarne trzysemestralne studia podyplomowe “Farmacja przemysłowa”. Posiada akredytacje Ministra Zdrowia RP na prowadzenie specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej, farmacji szpitalnej oraz farmacji przemysłowej.

W 2017 r. na Wydziale utworzono nowy kierunek – przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny prowadzony we współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA oraz Oceanic SA. Te unikalne w skali kraju studia oparte o tzw. profil praktyczny i kształcenie dualne, łączą edukację teoretyczną z praktyką przemysłową.

Pod względem efektywności osiągnięć naukowych rankingów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział jest uznawany za wiodący wśród pozostałych dziewięciu wydziałów farmaceutycznych w Polsce. Jako jedyny ze wszystkich uczelni na Wybrzeżu posiada kategorię naukową A+. Wydział rozwija prace naukowe w zakresie projektowania i otrzymywania nowych leków pochodzenia syntetycznego i naturalnego, opracowywania nowych technologii ich postaci, doskonalenia fizykochemicznych metod analitycznych stosowanych w procesie wdrażania nowych produktów leczniczych, badania toksykologiczne i inne. Najmocniejszymi walorami Wydziału są stosunkowo młoda kadra naukowo-dydaktyczna, złożona głównie z farmaceutów, wysoki poziom kształcenia na etapie przed i podyplomowym, wysoka skuteczność w zdobywaniu grantów naukowych oraz dobrze rozwinięta współpraca z zakładami przemysłu farmaceutycznego.

Strukturę Wydziału tworzy szesnaście Katedr i Zakładów, Wydziałowa Biblioteka, Ogród Roślin Leczniczych, Ośrodek Szkolenia Podyplomowego, pracownie komputerowe i wirtualna Apteka Szkoleniowa – jedno z najnowocześniejszych miejsc w kraju do nauczania i praktycznego wdrażania założeń systemu opieki farmaceuty – aptekarza nad pacjentem w aptece jako jednostki ochrony zdrowia.

Nostryfikacja dyplomu: szczegółowe informacje dotyczące nostryfikacji dokumentów są dostępne na stronie www.informator.gumed.edu.pl.

Władze Wydziału Farmaceutycznego

prof._Wojciech_Kamysz__dziekan_WF.jpg

Dziekan WF

prof. dr hab. Wojciech Kamysz

dziekan.farmacja@gumed.edu.pl (58) 349 1283
prodziekan_ds._dydaktycznych_dr_hab._Bartosz_Wielgomas.jpg

Prodziekan WF

dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. uczelni

bartosz.wielgomas@gumed.edu.pl (58) 349 1283

prodziekan ds. dydaktycznych, I zastępca

prodziekan_ds._dydaktycznych_dr_hab._Magdalena_Prokopowicz.jpg

Prodziekan WF

prof. dr hab. Magdalena Prokopowicz

magdalena.prokopowicz@gumed.edu.pl (58) 349 1283

prodziekan ds. dydaktycznych

prodziekan_ds._nauki_i_rozwoju_kadr_dr_hab._Danuta_Siluk.jpg

Prodziekan WF

dr hab. Danuta Siluk, prof. uczelni

danuta.siluk@gumed.edu.pl (58) 349 1283

prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr

dziekan_prof._Kamysz.jpg

Dziekan

prof. dr hab. Wojciech Kamysz

Władze Wydziału Farmaceutycznego

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

Kierownik: Magdalena Stankiewicz
al. Gen. J. Hallera 107,
80-416 Gdańsk

(58) 349 12 83 – kierownik

(58) 349 12 01 – kierunek farmacja, kierunek przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, kierunek farmacja ED

(58) 349 12 97 – kierunek analityka medyczna

dziekanat.farmacja@gumed.edu.pl

www.farm.gumed.edu.pl

Informator o jednostkach WF