Kandydaci

StartKandydaciKandydaci
studenci_na_Dlugiej.jpg

Dlaczego GUMed?

• posiadamy prestiżowy status uczelni badawczej w pierwszej edycji konkursu MNiSW
• jesteśmy najlepszą uczelnią medyczną w Polsce*
• zajmujemy wysokie 7 miejsce wśród wszystkich uczelni publicznych w kraju*
• jesteśmy drugą najwyżej ocenioną uczelnią Pomorza*
• nasze Wydziały posiadają najwyższe kategorie A i A+
• jesteśmy najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią na Pomorzu – ponad 16 proc. studentów GUMed to obcokrajowcy
• jesteśmy uczelnią rozpoznawaną na całym świecie, od lat wysoko ocenianą przez krajowe i międzynarodowe instytucje zajmujące się oceną szkół wyższych
• kształcimy we wszystkich zawodach medycznych
• mamy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i kliniczną – liczne pracownie fantomowe i multimedialne
• nasze Centrum Symulacji Medycznych składa się z 21 pokoi symulacyjnych
• mamy nowe Centrum Sportu z boiskami m.in. do futsalu, piłki ręcznej oraz sale ćwiczeń do aerobiku czy squasha.

(*) wg rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, czerwiec 2022 r.

Uniwersytet w liczbach

4
Wydziały
19
kierunków
studiów
6569
studentów
Uczelni
900
studentów
English Division
1219
pracowników
naukowych

Oferta edukacyjna

Gdański Uniwersytet Medyczny kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na czterech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym, Nauk o Zdrowiu i Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. Wśród nich jest ponad 1000 studentów zagranicznych z blisko 70 krajów, co stanowi 16,5% wszystkich żaków w Uczelni. O jedno miejsce na studiach angielskojęzycznych ubiega się od 2,5 do 3 kandydatów. Od kilkunastu lat GUMed prowadzi kierunek lekarski, na którym zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim. W 2015 r. uruchomiono pielęgniarstwo i dietetykę w języku angielskim, a w 2021 r. GUMed uruchomił nowy kierunek – Sustainable Drug Discovery we współpracy z Ghent University (Belgia), University of Lille (Francja) i University of Groningen (Holandia).

Baza dydaktyczna

Nauczanie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oparte jest o własne i dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne. Studenci Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu uczą się nauk podstawowych w Collegium Biomedicum, budynku zlokalizowanym przy ulicy Dębinki oraz w niektórych jednostkach GUMed rozproszonych na terenie Trójmiasta. Praktyczne zajęcia kliniczne dla studentów GUMed realizowane są w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz w wybranych placówkach opieki zdrowotnej Trójmiasta.

Osiedle studenckie GUMed przy ul. Dębowej zlokalizowane jest w odległości 100 m od głównego budynku dydaktycznego – Collegium Biomedicum i Biblioteki Głównej. Bliskość większości budynków dydaktycznych i klinicznych umożliwia studentom szybkie i punktualne dotarcie na zajęcia. Jednocześnie kampus oddalony jest od głównych ulic Gdańska, dzięki czemu jego mieszkańcy nie cierpią z powodu nadmiernego hałasu.

Kampus tworzą cztery domy studenckie, które mogą pomieścić 1000 osób, klub studencki „Medyk”, sklepik oraz ksero. Tu też znajduje się także główne biuro Uczelnianego Samorządu Studenckiego. Na terenie kampusu znajduje się też stołówka serwująca posiłki za atrakcyjną cenę. Akademiki są podłączone do ogólnouczelnianej sieci internetowej.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Dział Rekrutacji GUMed

al. Zwycięstwa 41-42
80-210 Gdańsk
zobacz mapę

Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej

(58) 349 13 91
(58) 349 13 97 – cudzoziemcy, matura zagraniczna

Stanowisko ds. Rekrutacji Anglojęzycznej

(58) 349 13 90