Wyszukiwarka aparatury badawczej Uczelni Fahrenheita

StartNaukaWyszukiwarka aparatury bada...

Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem https://resources.faru.edu.pl.


Pełnomocnik systemu zarządzania aparaturą
dr hab. n. farm. inż. Szymon Dziomba
E-mail: szymon.dziomba@gumed.edu.pl
Telefon: (58) 349 16 73


Zgłoszenia nowych urządzeń można dokonywać za pośrednictwem portalu:
HelpDesk
wykorzystując zakładkę ‘Wniosek’, a następnie ‘Infrastruktura FarU’.

Uwagi dotyczące urządzeń widniejących w bazie należy zgłaszać na adres: helpdesk@gumed.edu.pl

Pytania dotyczące dostępności urządzeń nieuwzględnionych w bazie aparatury badawczej Uczelni Fahrenheita
należy kierować do pełnomocnika systemu lub na adres: resources@faru.edu.pl