Studia

W oczekiwaniu na zajęcia przed salami wykładowymi
W oczekiwaniu na zajęcia przed salami wykładowymi

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to jedna z najbardziej znanych uczelni krajowych i zagranicznych. Co roku wielu młodych ludzi podejmuje starania o możliwość studiowania w naszej Uczelni, ponieważ oprócz dobrej marki mamy też piękną okolicę. Morze, piaszczysta plaża i przepiękne zabytki to magnesy przyciągające nie tylko Polaków, ale też wielu obcokrajowców. GUMed powołany do życia w 1945 r. nawiązuje do tradycji Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Kształcimy ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na czterech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym, Nauk o Zdrowiu i Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed. Wśród nich jest ponad 900 studentów zagranicznych, co stanowi ponad 15% wszystkich żaków w Uczelni. To ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku. Co roku studia w naszej Uczelni podejmuje około 180 młodych ludzi z zagranicy. O jedno miejsce na studiach anglojęzycznych ubiega się od 3 do 4 kandydatów. Od kilkunastu lat prowadzimy kierunek lekarski, na którym zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim. Uruchomiliśmy również trzyletni licencjat – pielęgniarstwo, prowadzone wyłącznie w języku angielskim oraz anglojęzyczną farmację. Organizujemy także kurs przygotowawczy na studia (Premedical Course).