Studia i kursy w języku angielskim

StartKandydaciStudia i kursy w języku ang...
Rozwiń
W drodze na zajęcia
W drodze na zajęcia

Gdański Uniwersytet Medyczny kształci blisko 800 studentów zagranicznych, co stanowi niemal 16 proc. wszystkich żaków w Uczelni. To także ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku. Co roku studia w GUMed podejmuje około 150 młodych ludzi z zagranicy. O jedno miejsce na studiach angielskojęzycznych ubiega się od 2,5 do 3 kandydatów.

Od kilkunastu lat Uczelnia prowadzi nauczanie na kierunku lekarskim anglojęzycznym. Liczba zajęć oraz ich rozkład jest kopią programu polskojęzycznego, a studia trwają 6 lat (12 semestrów). Oddział dysponuje wykwalifikowaną kadrą nauczycielską zapewniającą wysoką jakość kształcenia. GUMed uruchomił również trzyletni licencjat – pielęgniarstwo i dietetykę, prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Uczelnia organizuje także kursy przygotowawcze do nauki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (English Language Course, Premedical Course, Pre-Health Course).

Jak dojechać?

Zobacz kampus