Studia i kursy w języku angielskim

StartKandydaciStudia i kursy w języku ang...
fot.Rafał_Kostrowicki_(29).jpg

Gdański Uniwersytet Medyczny kształci ponad 900 studentów zagranicznych, co stanowi ponad 15 proc. wszystkich żaków w Uczelni. To także ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku. Co roku studia w GUMed podejmuje około 150 młodych ludzi z zagranicy. O jedno miejsce na studiach angielskojęzycznych ubiega się od 2,5 do 3 kandydatów.

Od kilkunastu lat Uczelnia prowadzi nauczanie na kierunku lekarskim anglojęzycznym. Liczba zajęć oraz ich rozkład jest kopią programu polskojęzycznego, a studia trwają 6 lat (12 semestrów). Oddział dysponuje wykwalifikowaną kadrą nauczycielską zapewniającą wysoką jakość kształcenia. GUMed uruchomił również trzyletni licencjat – pielęgniarstwo, prowadzone wyłącznie w języku angielskim, a także anglojęzyczną farmację. Uczelnia organizuje także kurs przygotowawczy do nauki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (Premedical Course).