Inicjatywy wsparć finansowych

StartNaukaInicjatywy wsparć finansowych

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym utworzono następujące Programy Wsparcia Finansowego:

1. Program wsparcia finansowego służącego rozwojowi Doświadczonych Badaczy

2. Program wsparcia finansowego w realizacji usług publikacyjnych

3. Program wsparcia finansowego w realizacji usług statystycznych

4. Wsparcie finansowe dla młodych badaczy realizujących działalność naukową w Studenckich Kołach Naukowych GUMed

5. Program wsparcia finansowego rozwoju naukowego Młodych Badaczy

6. Projekty Badawcze Młody Twórca Nauki.


Utworzone Programy Wsparcia Finansowego mają na celu:

  • wspierać aktywnie działających badaczy oraz zespoły badawcze w zakresie badań: naukowych, interdyscyplinarnych i prac rozwojowych;
  • przyczynić się do inicjowania współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym;
  • wspomagać realizację badań naukowych, których celem jest praktyczne zastosowanie otrzymanych wyników na gruncie konkretnych rozwiązań: naukowych, rynkowych, społecznych.