Young Scientist Program

StartNaukaYoung Scientist Program

Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje innowacyjny projekt Young Scientist Program (Młody Naukowiec), którego celem jest wsparcie studentów zainteresowanych rozwojem kompetencji osobistych i prowadzeniem prac o charakterze badawczym.

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest prof. dr hab. Miłosz Jaguszewski z I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed, prezes Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Sam, na początku swojej kariery naukowej, miał okazję skorzystać z podobnej formy wsparcia w jednym z największych szpitali klinicznych w Europie – Charite w Berlinie.

Zmiany w obszarze kształcenia, w tym zwiększenie wsparcia studentów i poprawa warunków studiowania to jeden z głównych celów strategicznych rozwoju GUMed w kolejnych latach. W tym zakresie inicjatywę wsparł prof. dr hab. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia naszego Uniwersytetu.

Aktualnie trwa nabór do III edycji programu.