Konkursy/ogłoszenia

StartNaukaKonkursy/ogłoszenia

Konkursy/ogłoszenia

XXII edycja Nagrody Gospodarczej Przydenta RP
28.05.2024
XXII edycja Nagrody Gospodarczej Przydenta RP
Międzynarodowy konkurs dla młodych naukowców - EU TalentOn
14.05.2024
Międzynarodowy konkurs dla młodych naukowców - EU TalentOn
Nagrody Naukowe POLITYKI 2024
9.05.2024
Nagrody Naukowe POLITYKI 2024
10.04.2024
Warsztaty PAN i JRC "Science for Policy"
10.04.2024
Webinarium informacyjne Działanie "Maria Skłodowska-Curie" Postdoctoral
20.03.2024
Webinar informacyjny nt. programu SCI FI
14.03.2024
L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki – zgłoś swój udział
15.01.2024
Konkurs o Nagrodę Oddziału Polskiej Akademii Nauk 2024
10.01.2024
Konkurs o ngrodę im. Artura Rojszczaka 2024
24.01.2023
Konkurs o Nagrodę Oddziału Polskiej Akademii Nauk
11.01.2023
Konkurs - Nagroda Naukowa
27.12.2022
Nagroda im. Artura Rojszczaka w 2023 r. - edycja XVII