Uczelnie Fahrenheita

StartNaukaUczelnie Fahrenheita

Uczelnie Fahrenheita (FarU) zostały powołane na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Senaty trzech wiodących uczelni Pomorza podjęły stosowne uchwały oraz zaakceptowały treść statutu, określającego zakres zadań, organy oraz sposób zarządzania tą nową organizacją.

Najważniejszym zadaniem Uczelni Fahrenheita jest jak najlepsze wykorzystanie zasobów i potencjału trzech uczelni, które go tworzą. Jego działania koncentrują się na opracowaniu rozwiązań wspierających wspólne badania naukowe i prace rozwojowe, a także rekomendacji dotyczących konsolidacji lub powoływania nowych, międzyuczelnianych szkół doktorskich.

Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański od wielu lat realizują wspólne inicjatywy w obszarach: naukowym, kształcenia i organizacyjnym. Dzięki powołaniu Uczelni Fahrenheita możliwe jest pogłębienie dotychczasowej współpracy i utworzenie na Pomorzu jednego z najsilniejszych ośrodków akademickich w Polsce.