Rok akademicki 2019/2020

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2019/2020

Aktualności

Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego i promocje doktorskie
29.10.2019
Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego i promocje doktorskie
Prof. Starzyńska na kongresie Polskiego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
29.10.2019
Prof. Starzyńska na kongresie Polskiego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
29.10.2019
Prof. Bień na Walnym Zgromadzeniu Europejskiej Sieci Referencyjnej dla Chorób Nowotworowych u Dzieci
29.10.2019
Otwarcie Pracowni Teleterapii oraz Zakładu Brachyterapii w UCK, szpitalu GUMed
28.10.2019
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, szpital GUMed bez papierosa
28.10.2019
Dr Maciej Grzybek z grantem dla projektu BioRodDis
24.10.2019
Pierwsze posiedzenia Rad Dyscyplin GUMed
24.10.2019
Nagrody Prezydenta Gdyni dla przedstawicieli GUMed
24.10.2019
Sukces gdańskich transplantologów
24.10.2019
Rozmawiali o pielęgniarstiwe neurologicznym i neurochirurgicznym
23.10.2019
Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla dr. Niedźwieckiego
23.10.2019
Dr hab. Robert Czajkowski z międzynarodowym stypendium