Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

StartStudenciOrganizacje studenckieMiędzynarodowe Stowarzyszen...
Rozwiń

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland (International Federation of Medical Students’ Assotiations) to największa i najstarsza na świecie organizacja zrzeszająca studentów medycyny i młodych lekarzy. Oddział Gdańsk istnieje i działa na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego od początku istnienia IFMSA – Poland, czyli od 1956 r. W roku 1964 w Gdańsku odbyło się General Assembly, coroczne spotkanie wszystkich członków IFMSA z całego świata. Pierwszym Programem Stałym IFMSA utworzonym w oddziale gdańskim, był program praktyk wakacyjnych dla studentów medycyny (SCOPE). Następnie powstał program wymian naukowych (SCORE). Z możliwości wyjazdu na zagraniczną praktykę, co roku korzysta około 30 studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Kolejno powstawały SCOPH (Zdrowie Publiczne), SCOME (Edukacja Medyczna), SCORA (Zdrowie Reprodukcyjne) oraz SCORP (Prawa Człowieka i Pokój). Programy te w odróżnieniu od poprzednich, skupiają się na działalności regionalnej. Zgodnie z hasłem “think globally, act locally”, realizują globalne idee poprawy jakości życia na obszarze swojego działania.

Dziś Oddział Gdańsk jest jednym z prężniej rozwijających się ośrodków IFMSA w Polsce, liczącym około 170 aktywnych członków. Organizuje około 30 wydarzeń rocznie, skierowanych do szerokiego spektrum mieszkańców Pomorza. W zeszłym roku odbiorcami naszych projektów było przeszło 4 tysiące osób. Prowadzimy duże, całoroczne projekty jak: “Twoje Zdrowie w Twoich Rękach”, polegający na badaniach przesiewowych wykonywanych przez studentów medycyny, “Peer Education” – mający na celu edukację młodzieży szkolnej w tematyce HIV/AIDS, “Kurs Szycia Chirurgicznego” – skierowany do studentów medycyny.