Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

StartStudenciOrganizacje studenckieMiędzynarodowe Stowarzyszen...
Rozwiń

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

International Federation of Medical Students’ Assotiations to największa i najstarsza na świecie organizacja zrzeszająca studentów kierunków medycznych. Oddział Gdańsk działa na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego od początku istnienia IFMSA – Poland, czyli od 1956 r. W roku 1964 w Gdańsku byliśmy organizatorami General Assembly, corocznego spotkania wszystkich członków IFMSA z całego świata. Pierwszym Programem Stałym IFMSA utworzonym w oddziale gdańskim był program praktyk wakacyjnych dla studentów medycyny (SCOPE). Następnie powstał program wymian naukowych (SCORE). Z możliwości wyjazdu na zagraniczną praktykę do kilkudziesięciu krajów co roku korzysta około 30 studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Kolejno powstawały SCOPH (Zdrowie Publiczne), SCOME (Edukacja Medyczna), SCORA (Zdrowie Reprodukcyjne) oraz SCORP (Prawa Człowieka i Pokój). Programy te, w odróżnieniu od poprzednich, skupiają się na działalności regionalnej. Zgodnie z hasłem „myśl globalnie, działaj lokalnie”, realizują uniwersalne idee poprawy jakości życia na obszarze swojego działania. Dziś Oddział Gdańsk jest jednym z prężniej rozwijających się ośrodków IFMSA w Polsce, liczącym 130 aktywnych członków. Organizuje ponad 100 wydarzeń rocznie skierowanych do szerokiego spektrum mieszkańców Pomorza. W ubiegłym roku nasze wydarzenia stacjonarne objęły zasięgiem kilka tysięcy osób, a obecnie, przez media społecznościowe i aktywne działania przeciw COVID-19, dotarliśmy do 240 000 odbiorców. Ponadto prowadzimy duże, rozpoznawane projekty jak: Zdrowie Pod Kontrolą, Peer Support , Tramwaj Zwany Pożądanie, Marrow Hero i Kurs Szycia Chirurgicznego.


Informator Stowarzyszenia IFMSA-Poland Oddział Gdańsk (16,7 MB)