Uczelniany Samorząd Studencki

StartStudenciOrganizacje studenckieUczelniany Samorząd Studencki
Rozwiń

Uczelniany Samorząd Studencki GUMed (USS) jest reprezentacją opinii i interesów studentów zarówno w wewnątrz, jak i na zewnątrz Uczelni. Współuczestniczy w podejmowaniu najważniejszych decyzji. Opiniuje postanowienia władz we wszystkich sprawach istotnych dla studentów. Podejmuje inicjatywy zwiększające jakość dydaktyki. Wpiera organizacje działające na Uczelni. Organizuje Medykalia, które rozbrzmiewają w maju w całym Gdańsku. Uczelniany Samorząd Studencki umożliwia realizację pomysłów służących zarówno studentom, jak i mieszkańcom regionu pomorskiego. Biuro USS znajduje się w budynku przy ul. Dębowej 7.