Uczelniany Samorząd Studencki

StartStudenciOrganizacje studenckieUczelniany Samorząd Studencki

Uczelniany Samorząd Studencki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest reprezentacją opinii i interesów studentów GUMed zarówno w wewnątrz, jak i na zewnątrz Uczelni.

USS GUMed działa poprzez swoje organy:

  • Radę Uczelnianego Samorządu Studenckiego,
  • Zarząd USS i jego komisje,
  • Wydziałowe Rady Samorządu,
  • Rady Mieszkańców Domów Studenckich,
  • Sąd Koleżeński.

Aktualnie Samorząd aktywnie uczestniczy w dyskusjach, których celem jest poprawa jakości kształcenia na uczelniach medycznych. USS GUMed nie pełni jednak wyłącznie roli reprezentacyjnej. Opiniuje najważniejsze dla studentów akty prawne oraz decyduje w sprawach związanych z podziałem środków na działalność studencką. Na co dzień włącza się również w akcje realizowane przez Uczelnię, podejmuje współpracę z lokalnymi klubami sportowymi oraz miejscami kultury. Inicjuje również wydarzenia na rzecz całej społeczności studenckiej, a od kilku lat jest jednym z organizatorów Juwenaliów Gdańskich.

Biuro USS znajduje się w pokoju nr 6 w Klubie Medyk (ul. Dębowa 7, 80-204 Gdańsk). Samorząd posiada swoje profile w mediach społecznościowych: na Facebooku oraz instagramie.