Erasmus Students of the Medical University of Gdańsk

StartStudenciOrganizacje studenckieErasmus Students of the Med...
Rozwiń

Głównym zadaniem członków Erasmus Students of the Medical University of Gdańsk jest opieka nad studentami przebywającymi na Uczelni w ramach programu Erasmus+. Studenci z tej organizacji są pierwszymi osobami z jakimi studenci cudzoziemcy mają kontakt po przyjeździe do Polski i pierwszymi, do których zwracają się z problemami napotkanymi na Uczelni i w życiu codziennym. Ułatwiają zagranicznym studentom aklimatyzację w nowym otoczeniu oraz pomagają załatwić wszystkie formalności związane z przyjazdem. Przez cały rok akademicki organizują wydarzenia mające na celu przybliżenie zagranicznym studentom polskiej kultury i tradycji.


Logo_ESMug_kolor.JPG