Gdańskie Towarzystwo Studentów Stomatologii

StartStudenciOrganizacje studenckieGdańskie Towarzystwo Studen...
Rozwiń

Gdańskie Towarzystwo Studentów Stomatologii (GTSS) jest organizacją studencką działającą od 25 listopada 2016 r. w murach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Korzenie GTSS-u sięgają znacznie głębiej. W 2003 r. powstał terenowy oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. PTSS jest częścią międzynarodowych struktur zrzeszających studentów stomatologii – IADS (International Association of Dental Students) oraz EDSA (European Dental Students Association).

Na prośbę zarządu PTSS Gdańsk prorektor ds. studenckich dr hab. Tomasz Smiatacz zarejestrował i wpisał do Rejestru Organizacji Studenckich Gdańskie Towarzystwo Studentów Stomatologii.

GTSS łączy wszystkich studentów Oddziału Stomatologicznego kierunku lekarsko-dentystycznego i technik dentystycznych. Członkami mogą być także lekarze stażyści. Celem Towarzystwa jest kontynuacja założeń PTSS Gdańsk oraz integracja środowiska studentów stomatologii oraz technik dentystycznych. Włączenie technik dentystycznych jest unikatowe na skalę kraju.

Do celów statutowych GTSS należy rozpowszechnianie nauk medycznych, ze szczególnym naciskiem na stomatologię, promocję zdrowia, edukację medyczną, prowadzenie kampanii profilaktycznych, organizację szkoleń, kursów, zjazdów i konferencji naukowych, wspieranie rozwoju naukowego członków Towarzystwa oraz organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, towarzyskim i charytatywnym.

Szczególną opieką otaczane są dzieci. Członkowie GTSS odwiedzają przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz oddziały pediatryczne. „Profilaktyka dla Smyka” to program skierowany do przedszkolaków. Z maluchami przeprowadzana jest pogadanka o zdrowiu jamy ustnej, wykonywany jest instruktaż higieny i badanie stomatologiczne. Każdy rodzic wyraża zgodę na badanie oraz otrzymuje informację o stanie zdrowia jamy ustnej dziecka. Tożsame działania prowadzone są wśród uczniów i podopiecznych szpitali (Program „Uśmiech od ucha do ucha”).

Program „Z uśmiechem na świat” jest adresowany do przyszłych rodziców uczęszczających do szkół rodzenia. Poruszane są tematy opieki stomatologicznej nad kobietą w ciąży, noworodkiem oraz niemowlakiem – poprzez dietę, zabiegi higieniczne, profilaktykę próchnicy, urazów, aż do pierwszej wizyty kontrolnej u lekarza dentysty. Wymienione akcje uzyskały patronat rektora GUMed prof. Marcina Gruchały.

Cykl spotkań „Studenci StuDENTom” ma na celu integrację Studenckich Kół Naukowych z GTSS poprzez wymianę doświadczeń oraz organizację wspólnych szkoleń. Przygotowywane są kursy z szycia chirurgicznego (SKN Chirurgii Ogólnej), radiologii stomatologicznej (Koło Naukowe Radiologii przy Zakładzie Radiologii I), bruksizmu (SKN Fizjoterapii), anatomii stomatologicznej (SKN przy Zakładzie Anatomii i Neurobiologii) oraz medycyny ratunkowej. Studenci mają możliwość wykorzystania nauki w praktyce przez co pogłębiają swoją wiedzę.

Wraz z firmami wspierającymi organizowane są szkolenia między innymi z estetycznej odbudowy zębów, znieczuleń w stomatologii, pracy w powiększeniu czy z koferdamem.

Gdańskie Towarzystwo Studentów Stomatologii jest zaangażowane w życie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez wspieranie Dni Otwartych, Medycznego Dnia Nauki czy Pikniku na Zdrowie. Niektóre akcje są współorganizowane z SKN Stomatologii Dziecięcej czy SKN Stomatologii Zachowawczej.