Akademicki Związek Sportowy GUMed

StartStudenciOrganizacje studenckieAkademicki Związek Sportowy...
Rozwiń
Akademicki Związek Sportowy GUMed
Akademicki Związek Sportowy GUMed

Akademicki Związek Sportowy GUMed koordynuje i organizuje zajęcia sportowe w formie sekcji sportowych i fakultetów sportowych. Sekcje mają charakter wyczynowy, treningi odbywają się kilka razy w tygodniu pod okiem trenera, a członkowie sekcji biorą czynny udział w zawodach na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. Zajęcia fakultatywne mają charakter czysto rekreacyjny. AZS organizuje również zawody międzyuczelniane. Od kilku lat AZS odpowiada za część sportową Dni Kultury Studenckiej – “Medykalia”. Kontakt: azs@gumed.edu.pl.