Studenckie Towarzystwo Naukowe

StartStudenciOrganizacje studenckieStudenckie Towarzystwo Naukowe

Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN GUMed) jest organizacją o ponad pięćdziesięcioletniej historii, zrzeszającą i koordynującą działania studentów skupionych w Studenckich Kołach Naukowych (SKN) Uczelni. Towarzystwo corocznie organizuje Międzynarodową Studencką Konferencję Naukową (ISSC) – www.issc.gumed.edu.pl. STN GUMed zajmuje się również informowaniem o wydarzeniach naukowych w kraju i zagranicą oraz o możliwościach finansowania studenckich badań naukowych.

Zarząd STN GUMed:
Alicja Weiszewska, kierunek lekarski VI rok – Przewodnicząca Zarządu STN GUMed
Agata Knurowska, kierunek lekarski VI rok – Wiceprzewodnicząca Zarządu STN GUMed
Szymon Zdanowski, kierunek lekarski VI rok – Wiceprzewodniczący Zarządu STN GUMed
Mikołaj Młyński, kierunek lekarski IV rok – Sekretarz Zarządu STN GUMed
Adrian Perdyan, kierunek lekarski V rok – Członek Zarządu STN GUMed
Damian Palus, kierunek lekarski VI rok – Członek Zarządu STN GUMed
Konrad Gądek, kierunek lekarski VI rok – Członek Zarządu STN GUMed