Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Uczelnia > Wydziały > Wydziały

Wydziały

Zajęcia dydaktyczne na sali operacyjnej (studenci w żółtych ubraniach)Zajęcia dydaktyczne na sali operacyjnej (studenci w żółtych ubraniach)

Wydziały są jednostkami działalności podstawowej w Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Kierują nimi dziekani, którzy są przełożonymi wszystkich zatrudnionych na wydziale pracowników. Organami uchwałodawczymi w obrębie wydziałów, stanowiącymi o głównych kierunkach działalności jednostki są rady wydziału.

Badania laboratoryjne w jednej z pracowni w Centrum Medycyny LaboratoryjnejBadania laboratoryjne w jednej z pracowni w Centrum Medycyny Laboratoryjnej
Zajęcia praktyczne w pracowni umiejętności pielęgniarskichZajęcia praktyczne w pracowni umiejętności pielęgniarskich

Nasza uczelnia kształci ponad 6000 studentów na czterech wydziałach: Farmaceutycznym, Lekarskim, Nauk o Zdrowiu i Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W pracowni Zakładu Bakteriologii MolekularnejW pracowni Zakładu Bakteriologii Molekularnej
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów