Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Studia > English Division

English Division

Studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podczas przerwy między zajęciamiStudenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podczas przerwy między zajęciami
W drodze na zajęciaW drodze na zajęcia

Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uruchomił w 2002 roku studia otwarte dla kandydatów z całego świata. Zajęcia odbywają się w ramach oddziału English Division, na którym wszystkie wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne prowadzone są wyłącznie w języku angielskim, a nauczanie oparte jest na europejskich i amerykańskich standardach spełniając kryteria akredytacyjne Unii Europejskiej.

Liczba zajęć oraz ich rozkład jest kopią programu polskojęzycznego, a studia trwają 6 lat (12 semestrów). Oddział dysponuje wykwalifikowaną kadrą nauczycielską zapewniającą wysoką jakość kształcenia. W chwili obecnej na ED studiuje 434 studentów pochodzących z krajów Unii Europejskiej, USA, Kanady, Indii i Nigerii. Studiujący studenci mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów lub innych form wsparcia finansowego z instytucji narodowych swoich krajów dzięki uznaniu oferowanego na kierunku kształcenia przez szereg instytucji wśród których należy wymienić:

  1. Foreign School Program Participation Agreement
    na podstawie umowy zawartej w 2005 roku przez sekretarza Ministerstwa Edukacji USA (Program wymieniony na liście tzw. Title IV, HEA programs),

  2. Department of Veterans Affairs – od 06 kwietnia 2007 r. Gdański Uniwersytet Medyczny znalazł się na liście Instytucji zaakceptowanych przez rząd USA – dotyczy studentów odbywających w przeszłości służbę wojskową w amerykańskiej armii,

  3. Canada Students Loan Program – od 19 lutego 2007 r. Gdański Uniwersytet Medyczny znalazł się na liście Instytucji zaakceptowanych przez rząd Kanady,

  4. Federal Family Education Loan Program dla studentów z USA.

Po ukończeniu studio student uzyskuje dyplom lekarza medycyny (M.D.), który upoważnia go do ubiegania sie o licencje na praktykowanie medycyny w swoim własnym kraju. Absolwent może również ubiegać się o kontynuacje kształcenia na 4-letnich studiach doktoranckich, zakończonych uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk medycznych (Ph.D.).

www.admission.mug.edu.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów