StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2023/2024Prof. Michał Markuszewski r...

Prof. Michał Markuszewski rektorem elektem GUMed

24.04.2024

Decyzją Kolegium Elektorów rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2024-2028 został wybrany prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki. Z dniem 1 września br. zastąpi na stanowisku prof. Marcina Gruchałę, sprawującego funkcję rektora GUMed od 2016 r. O wyborze zadecydowało Kolegium Elektorów składające się z 442 osób uprawnionych do głosowania, reprezentujących wszystkie grupy akademickiej społeczności: pracowników, studentów i doktorantów.

Chciałem wszystkim Państwu serdecznie podziękować. Tym, którzy na mnie głosowali szczególnie, ale tym, którzy głosowali na moich kontrkandydatów również. To jest święto naszej Uczelni, to jest święto nas wszystkich. Głosy oddane na kontrkandydatów są dla mnie sygnałem i informacją, jakie tematy są dla Państwa ważne. Będę nad nimi na pewno w przyszłości pracował. – powiedział prof. Markuszewski.


P.Sudara_-_Wybory_GUMed_-_003_1.jpg

W głosowaniu, które odbyło się 24 kwietnia w Centrum Sportu GUMed, prof. Michał Markuszewski wyprzedził prof. Edytę Szurowską, prorektor ds. klinicznych i prof. Radosława Owczuka, dziekana Wydziału Lekarskiego. W drugiej turze uzyskał 256 głosów, a rywalizująca z nim prof. Szurowska 175 głosów.

Ogromne gratulacje dla rektora elekta prof. Michała Markuszewskiego. Gratuluję również kontrkandydatom. Przed nami kolejne lata wspólnej pracy na rzecz naszej Uczelni. Chciałbym Państwu podziękować za udział w głosowaniu – to pokazuje, jak wszystkim zależy na dalszym dobrym, dynamicznym rozwoju Uniwersytetu – powiedział prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Chciałbym również zadeklarować gotowość do współpracy z Rektorem elektem oraz to, że od tego momentu, żadna kluczowa decyzja nie będzie podejmowana bez konsultacji z nim.

W programie wyborczym prof. Markuszewski deklarował m.in. ciągłe doskonalenie procesów nauczania i uczenia się, wspieranie najwyżej jakości badań naukowych, wspieranie działań zarządów podmiotów leczniczych, których jesteśmy organem założycielskim oraz wzmacnianie infrastruktury dydaktycznej, badawczej i klinicznej.

Partycypacja to kluczowy element budowania otwartej i inkluzywnej atmosfery na naszej Uczelni. Zależy mi na umożliwieniu wszystkim zainteresowanym stronom społeczności Uniwersytetu wyrażania swoich opinii, wymiany pomysłów i współkształtowania środowiska akademickiego – pisał w programie wyborczym prof. Michał Markuszewski. – Chciałbym budować dobre relacje z współpracownikami i uelastycznić działania organizacji poprzez adekwatne do potrzeb planowanie, organizowanie i rozumienie każdego działania, z udziałem pracowników, na każdym poziomie organizacji.

Ponadto Rektor elekt zadeklarował działania nakierowane na rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności pracowników badawczych i dydaktycznych, klinicystów, korpusu administracyjnego, doktorantów i studentów.

W obszarze klinicznym Profesor zakłada zapewnienie, aby każdy pacjent naszych podmiotów leczniczych otrzymał dostęp do najwyższej jakości usług medycznych, opartych na wysokiej wiedzy, empatii, szacunku i indywidualnym podejściu.

Szczegółowy program wyborczy dostępny jest na stronie https://markuszewski.gumed.edu.pl/.

INFORMACJE O REKTORZE ELEKCIE

Profesor Michał Markuszewski kieruje Zakładem Biofarmacji i Farmakokinetyki. W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję dziekana Wydziału Farmaceutycznego, a od 2020 r. jest prorektorem ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 1995 r. został absolwentem Wydziału Farmaceutycznego ówczesnej AMG, pięć lat później obronił pracę doktorską. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2007 r., natomiast tytuł profesora w 2017 r.

Lata 2000-2002 spędził na stypendium podoktorskim w Himeji Institute of Technology w Japonii. Krótsze staże naukowe odbywał w Niemczech (University Bremen), Holandii (Eindhoven University of Technology) oraz Belgii (Vrije Universiteit Brussel).

Fot. Paweł Sudara/GUMed