Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Uczelnia > Wydziały > Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Dziekan: dr hab. Michał Markuszewski, prof. nadzw.
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
Adres: Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
Tel.: (58) 349 1283, 349 1201
Tel./fax: (58) 349 1297
E-mail: dfarma@gumed.edu.pl
WWW: Informator o jednostkach Wydziału Farmaceutycznego
Kancelaria Premiera RP – prof. Janusz Moryś, rektor GUMed i prof. Wiesław Sawicki, dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej odbierają decyzję o nadaniu Wydziałowi statusu Krajowego Naukowego Ośrodka WiodącegoKancelaria Premiera RP – prof. Janusz Moryś, rektor GUMed i prof. Wiesław Sawicki, dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej odbierają decyzję o nadaniu Wydziałowi statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej jest jednym z Krajowych Naukowych Ośrodków WiodącychWydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej jest jednym z Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących
Jedno z laboratoriów w Zakładzie Biofarmacji i Farmakodynamiki Wydziału FarmaceutycznegoJedno z laboratoriów w Zakładzie Biofarmacji i Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego

Wydział Farmaceutyczny został utworzony w 1945 roku. Oddział Medycyny Laboratoryjnej w strukturze Wydziału Farmaceutycznego powołano w 2001 roku. Od tego czasu nazwa jednostki brzmi Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Misją Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej jest kształcenie magistrów farmacji i analityki medycznej zdolnych sprostać rosnącej konkurencji związanej z obecnością Polski w Unii Europejskiej w oparciu o stworzoną na Wydziale ofertę edukacyjną o wysokiej jakości i efektywności.

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (OML) GUMed kształci magistrów farmacji i analityki medycznej. Coraz dynamiczniej rozwija kształcenie na studiach doktoranckich. Od wielu lat we współpracy z firmą Transpharmacia i Wydziałem Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi elitarne trzysemestralne studia podyplomowe “Farmacja Przemysłowa”. Posiada akredytacje Ministra Zdrowia RP na prowadzenie specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej, farmacji szpitalnej oraz farmacji przemysłowej. W roku 2012 Wydział Farmaceutyczny z OML otrzymał na 5 lat prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Pod względem efektywności osiągnięć naukowych rankingów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział jest uznawany za wiodący wśród pozostałych dziewięciu wydziałów farmaceutycznych w Polsce. Jako jedyny ze wszystkich uczelni na Wybrzeżu posiada kategorię naukową A+. Wydział rozwija prace naukowe w zakresie projektowania i otrzymywania nowych leków pochodzenia syntetycznego i naturalnego, opracowywania nowych technologii ich postaci, doskonalenia fizykochemicznych metod analitycznych stosowanych w procesie wdrażania nowych produktów leczniczych, badania toksykologiczne i inne. Najmocniejszymi walorami Wydziału są stosunkowo młoda kadra naukowo-dydaktyczna, złożona głównie z farmaceutów, wysoki poziom kształcenia na etapie przed i podyplomowym, wysoka skuteczność w zdobywaniu grantów naukowych oraz dobrze rozwinięta współpraca z zakładami przemysłu farmaceutycznego.

Strukturę Wydziału tworzy szesnaście Katedr i Zakładów, Wydziałowa Biblioteka, Ogród Botaniczny i roślin leczniczych, Ośrodek Szkolenia Podyplomowego, pracownie komputerowe i wirtualna Apteka Szkoleniowa – jedno z najnowocześniejszych miejsc w kraju do nauczania i praktycznego wdrażania założeń systemu opieki farmaceuty – aptekarza nad pacjentem w aptece jako jednostki ochrony zdrowia.

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów