Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Uczelnia > Wydziały > Wydział Lekarski

Wydział Lekarski

Dziekan: dr hab. med. Maria Dudziak, prof. nadzw.
E-mail: deanmed@gumed.edu.pl
Dziekanat Wydziału Lekarskiego – Dział ds. Studenckich
Adres: Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
budynek Atheneum Gedanense Novum
Tel.: (58) 349 1005
Fax: (58) 349 1068
Dziekanat Wydziału Lekarskiego – Sekcja ds. Naukowych
Adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
budynek rektoratu
Tel.: (58) 349 1006
WWW: Informator o jednostkach Wydziału Lekarskiego
Studenci I roku na ćwiczeniach z anatomiiStudenci I roku na ćwiczeniach z anatomii

Wydział Lekarski utworzony został w 1945 r. Dwa lata później powołano Wydział Stomatologiczny. Po ich połączeniu w 1950 r. powstał Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, który kontynuuje wielowiekowe gdańskie tradycje nauk przyrodniczo-lekarskich. Rozwój nauk medycznych następuje formalnie od 1558 r., kiedy powołano Gimnazjum Gdańskie, zwane później Akademickim (Gymnasium Academicum).

Andrzej Skorek podczas operacji endoskopowej nosa i zatokAndrzej Skorek podczas operacji endoskopowej nosa i zatok

Wydział Lekarski kształci studentów na trzech kierunkach studiów: lekarskim (6-letnie jednolite studia magisterskie); lekarsko-dentystycznym (5-letnie jednolite studia magisterskie) oraz technikach dentystycznych (3-letnie studia I-stopnia, licencjackie). Ponadto prowadzi wspólne z Politechniką Gdańską międzyuczelniane studia w zakresie inżynierii mechaniczno-medycznej oraz z Uniwersytetem Gdańskim na kierunku logopedia. Od 2002 r. kształcenie na kierunku lekarskim prowadzone jest dla studentów anglojęzycznych – English Division. Potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia na Wydziale są pięcioletnie akredytacje udzielone prowadzonym kierunkom nauczania przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz Komisję Akredytacyjną Uczelni Medycznych działającą przy Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych oraz doskonałe wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarskiego Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Atheneum Gedanense NovumAtheneum Gedanense Novum

Obecną strukturę Wydziału tworzy 77 Katedr, Zakładów i Klinik. Zadania dydaktyczne Wydziału są realizowane przez 614 nauczycieli akademickich, w tym 161 samodzielnych pracowników nauki spośród których 52 posiada tytuł naukowy profesora.

Zajęcia dydaktyczne na sali operacyjnej (studenci w żółtych ubraniach)Zajęcia dydaktyczne na sali operacyjnej (studenci w żółtych ubraniach)

Nauczanie oparte jest o własne zaplecze dydaktyczne zlokalizowane w zwartym, położonym blisko siebie kompleksie nauk podstawowych, przedklinicznych i klinicznych, wzbogaconych o nowoczesne Centrum Medycyny Inwazyjnej z rozszerzoną bazą dydaktyczną.

20150524_161735.jpg

Praktyczne zajęcia kliniczne realizowane są w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz na bazie łóżkowej obcej w wybranych placówkach szpitalnych w Gdańsku. W 2010 roku uruchomiono nowoczesne Centrum Medycyny Laboratoryjnej. W marcu 2012 roku oddano do użytku nowy szpital kliniczny – Centrum Medycyny Inwazyjnej. W obiektach mieszczą się głównie kliniki zabiegowe. Katedry, Kliniki i Zakłady wchodzące w skład Wydziału, poza prowadzeniem działalności dydaktycznej, świadczą wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczno-lecznicze. Wysoki poziom działalności naukowej prowadzonej przez pracowników Wydziału został doceniony przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zaliczeniem Wydziału Lekarskiego GUMed do I kategorii jednostek prowadzących badania naukowe w dziedzinie nauk medycznych.

Studenci Wydziału Lekarskiego wielokrotnie zdobywali laury w Konkursie Czerwonej Róży, zarówno indywidualnie, jak i w kategorii kół naukowych. W 2015 r. Gabrielle Karpinsky, studentka VI roku kierunku lekarskiego anglojęzycznego została najlepszą studentką Pomorza, a w kategorii kół naukowych wygrało The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle przy Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Po raz pierwszy w ponad 50-letniej historii tego prestiżowego Konkursu wygrała studentka i koło zagraniczne. Również tylko dwukrotnie – ostatni raz w roku 1999 zdarzyło się, że zwyciężył i student i koło z jednej uczelni.

Gabrielle Karpinsky, zwyciężyła także w prestiżowym konkursie INTERSTUDENT w kategorii studiów magisterskich. Wyniki zostały ogłoszone 22 stycznia br. podczas Gali Konkursu w Lublinie towarzyszącej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2015

Po 8 latach przerwy studenci Uczelni uczestniczyli w Międzyuczelnianym Konkursie Wiedzy Anatomicznej „Scapula Aurea”. XXX edycja Konkursu odbyła się w Bydgoszczy. Do rywalizacji z przedstawicielami z 9 innych uczelni medycznych stanęła reprezentacja studentów I roku kierunku lekarskiego polskojęzycznego i po raz pierwszy w historii tego konkursu I roku kierunku lekarskiego anglojęzycznego (ED). W kategorii zespołowej drużyna ED zdobyła miejsce 2, zaś drużyna polska miejsce 3.

Nostryfikacja dyplomu: szczegółowe informacje dotyczące nostryfikacji dokumentów są dostępne na stronie www.informator.gumed.edu.pl.

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów