Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Oferta lecznicza > Oferta lecznicza

Oferta lecznicza

Centrum Medycyny Inwazyjnej - jeden z najnowocześniejszych szpitali w EuropieCentrum Medycyny Inwazyjnej - jeden z najnowocześniejszych szpitali w Europie
Jedna z sal operacyjnychJedna z sal operacyjnych
Pacjenci mogą skorzystać także z usług stomatologicznychPacjenci mogą skorzystać także z usług stomatologicznych

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed), obok wypełniania zadań dydaktycznych i badawczych, pełni również rolę organu założycielskiego dla czterech zakładów opieki zdrowotnej, w tym dwóch szpitali klinicznych – Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. O ich kluczowym znaczeniu dla systemu opieki zdrowotnej świadczą liczby leczonych pacjentów szpitalnych – blisko 60.000, wizyt ambulatoryjnych – ponad 250.000, zabiegów operacyjnych – ponad 21.000 (w tym ok. 1500 na otwartym sercu), testów laboratoryjnych – ponad 2 miliony rocznie.

Szpitale kliniczne pełnią rolę wysokospecjalistycznych placówek referencyjnych. W wielu dyscyplinach oferują unikatowe na skalę Polski Północnej możliwości lecznicze w zakresie m.in. przeszczepiania narządów – nerek, szpiku i serca, radioterapii i chemioterapii onkologicznej, hematologii dziecięcej i dorosłych, kardiologii inwazyjnej i elektrokardiologii, chirurgii narządowej, medycyny hiperbarycznej, medycyny tropikalnej, medycyny nuklearnej. Wysoko kwalifikowana kadra oraz dostępność nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i leczniczego m.in. rektangularnej komory hiperbarycznej, rezonansów magnetycznych, tomografów komputerowych zapewniają wysoki poziom świadczonych usług leczniczych.

Gdański Uniwersytet Medyczny i jego szpitale mają zasięg regionalny i ponadregionalny. W zasięgu oddziaływania GUMed na zdrowie i poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego pozostaje około 3,5 miliona Polaków. Jesteśmy przekonani, że rozpoczęta w 2007 roku modernizacja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego nie tylko stworzy podstawy dla dalszego rozwoju naszego największego szpitala klinicznego, ale przede wszystkim wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego Pomorzan oraz gości naszego regionu.

Całościowy nadzór nad działalnością usługowo-leczniczą zakładów opieki zdrowotnej pełni Biuro ds. Klinicznych podlegające Prorektorowi ds. Klinicznych.

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów