Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Strona główna

Konkurs prac magisterskich rozstrzygnięty

_DSC3701.jpg

Marta Cyman wygrała Konkurs Prac Magisterskich absolwentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej, zorganizowany 30 października br. przez dziekanat Wydziału Farmaceutycznego oraz Forum Analityków Medycznych, organizację studencką. Jej praca pt. „Identyfikacja genów referencyjnych dla analizy ekspresji genów metoda qPCR w przewlekłych nieswoistych zapaleniach jelit” wykonana była w Katedrze i Zakładzie Histologii, pod kierunkiem dr. Tomasza Ślebiody i prof. dr. hab. Zbigniewa Kmiecia. Marta Cyman została też laureatką Nagrody Publiczności ufundowanej przez Forum Analityków Medycznych. więcej »

Laureat SKILLS – Mentoring z MWB UG i GUMed

Dr Robert CzajkowskiDr Robert Czajkowski

Dr Robert Czajkowski z Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed został laureatem stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – program SKILLS – Mentoring. Jego celem jest umożliwienie młodym naukowcom pracującym w Polsce nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym. Program wspiera pracę w parach mentor – mentorowany tzw. one-to-one mentoring. Mentorowanym może zostać osoba ze stopniem naukowym doktora, pracująca w polskiej jednostce naukowej lub będąca absolwentem studiów doktoranckich, o ile od nadania stopnia doktora nie upłynęło 12 miesięcy. więcej »

Specjalista GUMed w Zespole Eksperckim

mgr Izabela Kowalczykmgr Izabela Kowalczyk

Izabela Kowalczyk, główny specjalista na Stanowisku ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, została zaproszona do Zespołu Eksperckiego ds. Współpracy Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości ze Sferą Nauki. Zespół ten został powołany 12 września br. przez Zarząd ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości (SOOIPP) w Polsce. Jednym z głównych celów, jakie stawia przed sobą zarząd SOOIPP są działania na rzecz środowiska Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości (OIiP) poprzez oddziaływanie na ośrodki decyzyjne.

Zadaniem Zespołu będzie analiza sytuacji w zakresie warunków działania OIiP. Aktywność zespołu będzie obejmowała miedzy innymi przygotowanie i składanie odpowiednim organom lub instytucjom stanowiska SOOIPP w tym obszarze wraz z propozycjami rozwiązania zdiagnozowanych problemów oraz uczestnictwo w konsultowaniu dokumentów rządowych przesyłanych SOOIPP jako partnerowi społecznemu. więcej »

Październikowe Młodzieżowe Spotkania z Medycyną

_DSC3652.JPG

Prezentacja „Choroby genetyczne jako wyzwanie XXI wieku” Agnieszki Kaszuby i Michaliny Michalskiej, uczennic I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni otworzyła październikowe Młodzieżowe Spotkania z Medycyną. Licealiści spotkali się 28 października 2014 r., tradycyjnie w Atheneum Gedanense Novum. Wykład „Prawda przy łóżku chorego. Dylematy opieki hospicyjnej z uwzględnieniem wyjątkowej roli sedacji” wygłosił ks. Jan Kaczkowski, a komentarz przedstawiła prof. dr hab. Monika Lichodziejewska-Niemierko, kierownik Zakładu Medycyny Paliatywnej Katedry Medycyny Rodzinnej GUMed. więcej »

Odebrali dyplomy i promocje w Dworze Artusa

_DSC3508.JPG

Tradycyjnie w Dworze Artusa wręczono dyplomy doktora habilitowanego nauk medycznych i doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych oraz promocje na stopień naukowy doktora nauk medycznych, doktora nauk o zdrowiu i doktora nauk farmaceutycznych doktorantów Wydziałów Lekarskiego, Nauk o Zdrowiu i Farmaceutycznego GUMed. Uroczystość odbyła się 23 października br. Uczestniczył w niej zespół promocyjny w składzie: rektor prof. Janusz Moryś, prorektor ds. nauki prof. Tomasz Bączek, prorektor ds. studenckich prof. Marcin Gruchała… więcej »

Uroczysta inauguracja wykładów PAD w ramach GUMed Kids

20141024_122008.jpg

Blisko 200 młodych naukowców z Polskiej Akademii Dzieci pojawiło się 24 października br. w gościnnych murach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, aby zainaugurować kolejny rok bezpłatnych wykładów w ramach GUMed Kids. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat złożyły uroczyste ślubowanie oraz odebrały indeksy, stając się w ten sposób studentami Polskiej Akademii Dzieci. Wykład inauguracyjny poprowadziła prof. Barbara Kamińska z Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Stanisław Bajerski jako młody wykładowca. więcej »

Gdańsk Biega 2014 za nami

IMAG0913.jpg

Gdańsk Biega przyciąga tysiące fanów rekreacji już od sześciu lat. W tegorocznej edycji wzięło udział blisko 4500 osób. Impreza odbyła się 25 października br. w samo południe przy molo w Gdańsku-Brzeźnie. Dzięki obecności członków Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej GUMed można było zbadać ciśnienie przed biegiem, poziom cholesterolu we krwi oraz dowiedzieć się wielu cennych informacji z zakresu profilaktyki zdrowia oraz raka piersi. więcej »

"Dotknij Piersi" nominowane

dp_kolor.jpg

Projekt profilaktyki raka piersi “Dotknij Piersi” organizowany przez SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej GUMed został nominowany w kategorii “Studencki Projekt Roku” w Gali Nagród Studenckich – ProJuvenes. Akcja organizowana jest przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy może oddać jeden głos dziennie na www.facebook.com/parlamentstudentowrp. Głosowanie potrwa do 5 listopada br.

Sukces doktorantki

Mgr Oliwia Szerkus, doktorantka Zakładu Biofarmacji i Farmakokinetyki Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki zajęła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy plakat podczas konferencji “Analityczne Zastosowania Chromatografii Cieczowej” zorganizowanej w dniach 23-24 października br. w Warszawie. Nagrodzona praca pt. „Zastosowanie techniki UHPLC-DAD i HPLC-MS/MS w oznaczaniu substancji farmaceutycznych w materiale biologicznym z wykorzystaniem podejścia Design of Experiments” autorstwa Oliwii Szerkus, Wiktorii Struck-Lewickiej, Danuty Siluk, Romana Kaliszana oraz Michała Markuszewskiego jest częścią pracy doktorskiej realizowanej w Zakładzie Biofarmacji i Farmakokinetyki. Promotorem pracy jest dr hab. Michał Markuszewski, prof. nadzw. GUMed. więcej »

Doceniony przez Wojciecha Szczurka

Lek. Jacek Januszczyk, słuchacz studium doktoranckiego WNoZ zatrudniony na stanowisku asystenta w Klinice Chorób Zawodowych i Wewnętrznych UCMMiT otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni za podejmowanie wyzwań, które służą kreowaniu wysokiego standardu opieki zdrowotnej w mieście. Jacek Januszczyk jest zdolnym i pracowitym lekarzem, który od lat wspiera również Hospicjum im. ks. Dutkiewicza w Gdańsku SAC. więcej »

O nadciśnieniu nad morzem

IMG_5803.JPG

1100 osób uczestniczyło w czternastym zjeździe Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), który odbył się w dniach 16-18 października br. w Sopocie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prof. Janusz Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Władze Uczelni reprezentowali: prorektor ds. studenckich dr hab. Marcin Gruchała, prof. nadzw. GUMed oraz dziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. Maria Dudziak, prof. nadzw. GUMed, a także emerytowany rektor AMG prof. Barbara Krupa-Wojciechowska, która w latach 90. była jednym z głównych inicjatorów powstania Towarzystwa Nadciśnieniowego w Polsce. więcej »

O niewydolności serca w Chorwacji

Dr hab. Piotr Siondalski z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej uczestniczył w 7th Branislav ‘Brano’Radovancevic International Heart Failure Forum – Brano Meeting, który odbył się w dniach 17-20.09.2014 r w Opatiji w Chorwacji. W spotkaniu brało udział wielu kardiochirurgów, kardioanestezjologów oraz kardiologów, przedstawicieli licznych ośrodków kardiochirurgicznych z Europy oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Liczba wykładowców to około 120 lekarzy, od wielu lat zajmujących się leczeniem chorych ze skrajną niewydolnością krążenia. Wśród sław przybył również profesor O. H. Frazier z Texas Heart Institute. Przedmiotem wystąpień i dyskusji były zagadnienia związane ze stosowaniem mechanicznego wspomagania krążenia u pacjentów ze skrajną niewydolnością serca. więcej »

Biała Sobota w Pieniężnie

DSC_0129-SMILE.jpg

Rok akademicki dopiero się rozpoczął, ale lekarze i studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego już ochoczo zabrali się do pracy. Podczas Białej Soboty, która odbyła się 18 października br. w Pieniężnie (województwo warmińsko-mazurskie) przebadali około 80 pacjentów. Organizatorami akcji było Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej oraz Akademickie Stowarzyszenie Onkologiczne. Patronat nad projektem objął prof. Janusz Moryś, rektor GUMed. więcej »

Sukces naukowców GUMed

foto: Sara Serritellafoto: Sara Serritella

Projekt dotyczący terapii cukrzycy typu 1 i przeszczepu wysp trzustkowych limfocytami Tregs realizowany w Uniwersytecie Chicago we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym został wybrany jako jeden z najbardziej obiecujących programów translacyjnych przez University of Chicago Institute for Translational Medicine. Współpraca między dwoma uniwersytetami rozpoczęta w 2009 roku zaowocowała do tej pory wieloma publikacjami, grantami (np. National Center for Advancing Translational Sciences USA, European Cooperation in Science and Technology Action oraz Strategmed NCBiR) oraz programem wdrażania terapii… więcej »


data aktualizacji: 31.10.2014 r., godz. 14:20

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów