Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Strona główna

Nowy doktor honoris causa

hon.jpg

Prof. dr hab. Barbara Krupa-Wojciechowska, była rektor Akademii Medycznej w Gdańsku zostanie 28 czerwca br. o godz. 12 nowym doktorem honoris causa GUMed. Uroczystość odbędzie się w Atheneum Gedanense Novum.

Profesor Barbara Krupa-Wojciechowska urodziła się w 1930 r. w Warszawie, gdzie w czasie wojny ukończyła szkołę podstawową i dwie klasy gimnazjum na tajnych kompletach. W połowie Powstania Warszawskiego została wywieziona do Niemiec. W 1949 r. uzyskała świadectwo dojrzałości i rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Lekarskiej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Po ich ukończeniu w 1954 r. podjęła pracę w II Klinice Chorób Wewnętrznych, obecnie Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii. więcej »

Sukces studentów na ogólnopolskiej konferencji

IMG_9096.jpg

SKN przy Katedrze Chemii Medycznej reprezentowało Gdański Uniwersytet Medyczny podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców Człowiek Nauka Środowisko, która odbyła się w dniach 23-24 czerwca br. w Gdańsku. Karol Steckiewicz, student I r. kierunku lekarskiego zajął I miejsce w konkursie prezentacji ustnych za pracę “NGF – potencjalne znaczenie kliniczne”, a SKN przy Katedrze Chemii Medycznej otrzymało Nagrodę Specjalną PPNT w uznaniu za wysoki poziom wszystkich przedstawionych prac. więcej »

Ekspert GUMed przygotuje Narodowy Program POLKARD 2017-2020

DSC05875-1Edit.jpg

Prof. Tomasz Zdrojewski, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki, został przewodniczącym Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia do opracowania Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020. Wyboru dokonało dziewięciu konsultantów krajowych, którzy są związani z prewencją, diagnostyką i terapią chorób serca i naczyń w Polsce. Prof. Zdrojewski w latach 2003-2005 oraz 2006-2008 pełnił już funkcję sekretarza programu POLKARD. więcej »

Jubileuszowa Studencka Konferencja Kardiologiczna nad Motławą

DSC_0137.jpg

XXX Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna odbyła się w dniach 27-28 maja br. w Gdańsku. To coroczne spotkanie naukowe studentów z najdłuższą historią wśród podobnych inicjatyw. W ramach Konferencji uczestnicy zaprezentowali 64 prace w 4 sesjach konkursowych: Sesji Ustnej Kardiologii Inwazyjnej i Kardiochirurgii, Sesji Ustnej Kardiologii Zachowawczej i Dziecięcej oraz dwóch odpowiadających im sesjach plakatowych. Jury w składzie: prof. Ewa Lewicka, dr Jerzy Bellwon, prof. Marcin Fijałkowski, prof. Marcin Gruchała, dr hab. Joanna Kwiatkowska, dr Anna Szyndler, dr Dariusz Ciećwierz, dr Dariusz Jagielak oraz dr hab. Miłosz Jaguszewski… więcej »

IX Letnia Szkoła Technologii Farmaceutycznej za nami

LSTF2016_1.jpg

Już po raz dziewiąty na Wydziale Farmaceutycznym odbywała się w dniach 20-24 czerwca br. Letnia Szkoła Technologii Farmaceutycznej, organizowana przez Katedrę i Zakład Farmacji Stosowanej. W tym roku w zajęciach (wykładach, seminariach, ćwiczeniach) udział wzięło 20 osób – technologów z firm farmaceutycznych oraz z innych wydziałów farmaceutycznych.

Celem tygodniowego spotkania było zbliżenie uczelni i przemysłu, pogłębienie wiedzy technologicznej uczestników, poznanie różnic w pracy nad rozwojem technologii na uczelni i w przemyśle. więcej »

Sukces doktoranta GUMed

mgr Damian Świeczkowskimgr Damian Świeczkowski

Damian Świeczkowski, doktorant dr. hab. Miłosza Jaguszewskiego z I Kliniki Kardiologii został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie „Wprost“ Młodzi Zdolni – Mój Pomysł dla Polski za projekt „Poprawa jakości stosowania leków wyzwaniem polskiej kardiologii“. Jego celem jest kompleksowe zbadanie stopnia przestrzegania zaleceń terapeutycznych, określenie barier na drodze adherencji i opisanie otoczenia lekowego pacjentów z rozpoznaniem chorób sercowo-naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi (ang. Acute Coronary Syndrome, ACS) poddanych przezskórnej interwencji wieńcowej (ang. percutaneous coronary interventions, PCI). Projekt badawczy jest wieloetapowym, wieloośrodkowym badaniem naukowym o aplikacyjnym charakterze. więcej »

Członkowie SKN przy Katedrze i Zakładzie Bromatologii docenieni

Logo_SKN_Bromatologia.jpg

Członkowie SKN przy Katedrze i Zakładzie Bromatologii zostali zaproszeni do wzięcia udziału w festynie zorganizowanym w ramach Szkolnego Dnia Profilaktyki, który odbył się 3 czerwca br. na terenie Gimnazjum nr 11 w Gdańsku. Akcja była elementem szeroko zakrojonego programu profilaktycznego realizowanego przez tę placówkę. Całe przedsięwzięcie objął swoim honorowym patronatem Przewodniczący Rady Miasta Gdańska. Do udziału w festynie Szkoła zaprosiła również Prezydenta Miasta Gdańska, Przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Dyrektora Wydziału Społecznego UM Gdańsk i wielu innych. więcej »

Jubileuszowe szkolenie lekarzy rodzinnych

Setne szkolenie lekarzy rodzinnych w ramach cyklu Programu Kształcenia Ustawicznego „SEKSTANS” odbyło się 18 czerwca br. pod kierownictwem prof. Janusza Sieberta. W spotkaniu wziął udział rektor elekt prof. Marcin Gruchała, który wygłosił wykład o niewydolności serca, uwzględniając nieopublikowane jeszcze w Polsce wytyczne. Zespół Katedry Medycyny Rodzinnej w składzie: prof. Janusz Siebert, dr Bartosz Trzeciak, dr Piotr Gutknecht, lek. Andrzej Molisz omówił wdrożenia systemu wspomagania diagnostyki i opieki ambulatoryjnej opartego na prowadzonych badaniach. Obejmują one m.in. badania epidemiologiczne, badania zaburzeń rytmu serca z zastosowaniem metod telemetrycznych, nieinwazyjne badania hemodynamiczne pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz po udarze niedokrwiennym mózgu. więcej »

Odebrali dyplomy

_DSC4239.JPG

Dziewięćdziesięciu absolwentów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego anglojęzycznego rocznika 2010-2016 odebrało 20 czerwca br. swoje dyplomy z rąk rektora prof. Janusza Morysia oraz dziekan WL prof. Marii Dudziak. Dyplomatorium odbyło się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina. Przemówienia wygłosili m.in.: prof. Maria Dudziak – dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. Maria Alicja Dębska-Ślizień – prodziekan Wydziału Lekarskiego, prof. Wiesław Makarewicz – wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów oraz Mais Tahir i Kawa Najar – absolwenci rocznika 2010-2016. więcej »

Konferencja WASOG obradowała w Gdańsku

IMG_2269.jpg

8 Międzynarodowy Zjazd Światowego Stowarzyszenia Sarkoidozy i Innych Chorób Ziarniniakowych- WASOG odbył się po raz pierwszy w Polsce w dniach 2-4 czerwca br. w Gdańsku. W położonym na terenie słynnej Stoczni Gdańskiej Europejskim Centrum Solidarności zebrało się ponad 275 uczestników. Spotkanie organizowane przez prof. Annę Dubaniewicz z Kliniki Pulmonologii GUMed, przewodniczącą Sekcji Chorób Śródmiąższowych Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, zostało zgodnie uznane przez uczestników za wielki sukces, zarówno pod względem merytorycznym, jak i towarzyskim. Spotkanie uświetniła wizyta i inspirujący wykład Lecha Wałęsy… więcej »

Urodzinowy zeszyt dla prof. Kaliszana

Specjalny zeszyt “Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis” (IF=3,169) dedykowany prof. Romanowi Kaliszanowi z okazji 70 urodzin ukazał się pod adresem sciencedirect.com. Zeszyt z datą 5 sierpnia ma tytuł “Current trends in bioanalysis – In honour of Professor Roman Kaliszan” i został zredagowany przez dr. Ruina Moaddela (NIA-NIH, Baltimore, MD, USA) i dr. hab. Michała J. Markuszewskiego z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wśród autorów 26 artykułów są naukowcy zarówno z ośrodków międzynarodowych (USA, Kanada, Hiszpania, Japonia, Belgia, Chiny, Serbia, Węgry, Korea Południowa, Turcja, Holandia), jak i krajowych (Gdańsk, Warszawa, Lublin, Toruń, Bydgoszcz, Katowice, Poznań, Wrocław). więcej »

Remont Biblioteki Głównej

remont_tlo.jpg

Prace remontowe w BG GUMed ruszyły pełną parą. W związku z tym w okresie od 11 czerwca do 20 sierpnia br. Biblioteka będzie zamknięta. Szczegółowe informacje dotyczące zamawiania, odbioru i zwrotu książek, jak również dostarczania prac licencjackich, magisterskich i doktorskich dostępne są na stronie biblioteka.gumed.edu.pl.

Projekt instytucji pełnomocnika medycznego

Polska Grupa Robocza ds. Problemów Etycznych Końca Życia wypracowała projekt instytucji pełnomocnika medycznego, zgodnie z którym pacjent będzie mógł wskazać osobę uprawnioną do podejmowania w jego imieniu decyzji w sprawach dotyczących postępowania medycznego. Wprowadzenie postulowanych rozwiązań prawnych zmierza do uproszczenia procedur związanych z uzyskaniem zgody na leczenie w przypadku osób niezdolnych do jej wyrażenia oraz do poszanowania woli i wartości wyznawanych przez pacjenta, które powinien reprezentować ustanowiony przez niego pełnomocnik medyczny. Członkami Grupy, biorącymi udział w projekcie, są również naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. Monika Lichodziejewska-Niemierko i dr Leszek Pawłowski z Zakładu Medycyny Paliatywnej oraz prof. dr hab. Ewa Jassem i lek. Piotr Janowiak z Kliniki Alergologii. Prace prezentujące instytucję pełnomocnika medycznego zostały opublikowane w “Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej” (5/2016) i w “Medycynie Praktycznej” (5/2016).

Rektorzy województwa pomorskiego obradowali w Leźnie

Ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego odbyło się 14 czerwca br. w Pałacu w Leźnie. Rektorzy elekci wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomorskiego na kadencję 2016-2020. Nowym przewodniczącym został prof. Jerzy Gwizdała, rektor elekt Uniwersytetu Gdańskiego, zaś wiceprzewodniczącymi: prof. Maciej Sobczak, rektor elekt Akademii Muzycznej w Gdańsku i prof. Waldemar Moska, rektor elekt Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. więcej »

O telemedycynie w pielęgniarstwie

20160614_123550.jpg

Konferencja szkoleniowa „Zastosowanie telemedycyny i teleopieki medycznej w praktyce pielęgniarskiej”, którą zorganizował Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło przy Katedrze Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się 14 czerwca 2016 r. Celem spotkania było upowszechnienie wykorzystania i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wzajemnych relacjach tak pielęgniarki i lekarzy i ich pacjentów. więcej »


data aktualizacji: 27.06.2016 r., godz. 13:00

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów