Rzecznicy Zaufania

StartStudenciRzecznicy Zaufania

W porozumieniu z Uczelnianym Samorządem Studenckim powołano w strukturach Uczelni nową funkcję – Rzeczników Zaufania. Do ich zadań należy m.in. przybliżanie środowisku studentów zasad etycznych i praktyk obowiązujących w Uniwersytecie, podejmowanie inicjatyw w kierunku poprawy komunikacji w relacji student – Uczelnia, jak też propagowanie wiedzy o wartościach, prawach i wolnościach bliskich naszej społeczności.

Decyzją społeczności studentów funkcje Rzeczników Zaufania sprawować będą:

dr Joanna Jassem-Bobowicz – adiunkt w Klinice Neonatologii GUMed, specjalistka w dziedzinie neonatologii. W czasie studiów przez rok studiowała na Uniwersytecie w Perugii w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus. W przeszłości pełniła opiekę nad Studenckim Kołem Naukowym i wielokrotnie była instruktorką kursu NLS Europejskiej Rady Resuscytacji. Jest w grupie nauczycieli akademickich najlepiej ocenianych przez studentów. Prywatnie pasjonatka jazdy na nartach i zimowych kąpieli w Bałtyku.
dr_Joanna_Jassem-Bobowicz.png
dr Weronika Ciećko – adiunkt w Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia GUMed. Studia licencjackie ukończyła na kierunku elektroradiologia, a studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne. Uzyskała także stopień magistra ekonomii na Wydziale Ekonomicznym UG. Od 3 lat pełni funkcję opiekuna III r. na kierunku zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia. Współzałożycielka SKN Ekonomika i zarządzanie w ochronie zdrowia. Od kilku lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Farmakoekonomicznym oraz uczestniczy w pracach grupy roboczej e-Zdrowie działającej przy PTFe. Główne obszary zainteresowań to m.in.: ekonomika zdrowia, VBHC, farmakoekonomika i aspekty oceny jakości życia.
dr_Weronika_Ciecko.png
dr hab. Anna Paprocka-Lipińska – kierownik Zakładu Etyki Medycznej GUMed, specjalistka w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. Zainteresowanie historią medycyny zaowocowało uzyskaniem w 2019 r. stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadanego przez Radę Naukową Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. Aktualnie łączy wyzwania dydaktyczne i naukowe z pracą kliniczną. Główne zainteresowań naukowe to: historia medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem historii etyki i deontologii zawodowej oraz współczesne wyzwania w etyce lekarskiej.
dr_hab._Anna_Paprocka-Lipinska.png
dr Adrian Stefański – adiunkt w Zakładzie Prewencji i Dydaktyki GUMed, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i hipertensjologii, w trakcie specjalizacji z diabetologii. W trakcie studiów z zaangażowaniem uczestniczył w życiu naukowym Uczelni. Był członkiem studenckich kół naukowych, w tym przewodniczącym SKN przy Klinice Onkologii i Radioterapii. Pasją naukową i doświadczeniem klinicznym dzieli się ze studentami, prowadząc od 2011 r. zajęcia dydaktyczne na kierunku polskojęzycznym i English Division.
dr_Adrian_Stefanski.png
dr Damian Szczesny – specjalista ds. jakości i metod dydaktycznych, farmaceuta. Doktorat zrealizował w Katedrze Biofarmacji i Farmakodynamiki pod opieką prof. Romana Kaliszana. W jego trakcie odbył roczny staż w Ohio University w Athens (Stany Zjednoczone). Zatrudniony początkowo w Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej – Centrum Badawczo-Usługowym, następnie jako specjalista ds. projektów eLearningowych w Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia. Pracę dydaktyczną realizował w Katedrze Biofarmacji i Farmakodynamiki oraz Katedrze i Zakładzie Toksykologii. Był opiekunem SKN przy Katedrze Biofarmacji i Farmakodynamiki oraz studentów kierunku Master of Pharmacy. Poza pracą lubi czytanie – od fantastyki po reportaże, spacery i bieganie – im dłuższe, tym lepsze.
dr_Damian_Szczesny.png

Nominacje wręczyli podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023/2024 rektor prof. Marcin Gruchała oraz Aleksandra Drzycimska, przewodnicząca Uczelnianego Samorządu Studenckiego.

Regulamin dotyczący funkcjonowania Rzeczników Zaufania w Uczelni dostępny jest w Extranecie.

O tym, z jakimi sprawami studentki i studenci mogą się zwrócić do Rzeczników Zaufania, opowiadają w poniższym filmie.

Fot. Paweł Sudara/GUMed, archiwum prywatne