Procedura wezwania Policji

StartStudenciProcedura wezwania Policji
Rozwiń

W razie sytuacji alarmowej, wymagającej interwencji Policji na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego należy:

  1. W przypadku, który związany jest z podejrzeniem popełnienia przestępstwa związanego z zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia należy:
    1. powiadomić odpowiednie służby (Pogotowie, Policja, Straż Pożarna) – tel. 112,
    2. następnie powiadomić Strażnika Ochrony Mienia GUMed – tel. całodobowy: 58 349 1301 lub 58 349 1300,
    3. poinformować niezwłocznie o fakcie Władze Uczelni (Kanclerza GUMed) za pośrednictwem Strażnika Ochrony Mienia GUMed.
  2. Jeżeli w danej, opisanej w pkt. 1, sytuacji nie ma stanu zagrożenia życia, zdrowia lub mienia należy skontaktować się ze Strażnikiem Ochrony Mienia GUMed w celu uzyskania zgody władz Uczelni na wezwanie Policji.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2018 Rektora GUMed z dnia 14.05.2018 r. - procedura w razie konieczności wezwania Policji na teren Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w celu interwencji (568 KB)