Jednostki międzywydziałowe

Rozwiń
DON3790.jpg

Jednostki międzywydziałowe są jednostkami uzupełniającymi ofertę naukowo-dydaktyczną wydziałów Uczelni. Ich głównym zadaniem jest organizacja i prowadzenie nauczania w zakresie specjalności jednostki dla studentów różnych kierunków i specjalności studiów. Jednostki międzywydziałowe mogą prowadzić również prace badawcze i usługowe.

Jednostki międzywydziałowe nadzorowane są przez prorektora ds. studenckich.