Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Rozwiń
Widok na budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych z lotu ptaka
Widok na budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych z lotu ptaka

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych jest integralną jednostką międzywydziałową GUMed. Jej pracownicy przykładają dużą wagę do jakości nauczania i standardów glottodydaktycznych, uwzględniając aspekty specyficzne dla poszczególnych dziedzin medycyny i nauk pokrewnych.

Studentom naszej Uczelni oferują lektoraty wybranego języka nowożytnego (aktualnie w ofercie język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, polski dla obcokrajowców) oraz łaciny medycznej. Zajęcia prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania według wytycznych Rady Europy.

W ramach konsultacji lektorzy SPNJO służą wszystkim zainteresowanym pomocą w kwestiach językowych. Ponadto pracownicy SPNJO przeprowadzają egzaminy językowe dla studentów (wymiana naukowa, praktyki zagraniczne, studia doktoranckie) oraz pracowników (w ramach specjalizacji i obrony doktoratu).

W ramach działalności komercyjnej SPNJO organizuje kursy języków obcych (ogólne i profilowane) dla pracowników i studentów Uczelni.

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Kierownik: dr Anna Kuciejczyk
ul. Dębinki 1 b
80-211 Gdańsk

(58) 349 12 26 – kierownik

(58) 349 11 27 – sekretariat

(58) 349 11 28 – lektorzy

studiumj.obcych@gumed.edu.pl

www.spnjo.gumed.edu.pl