Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Rozwiń
DON3790.jpg

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi obowiązkowe zajęcia ruchowe dla studentów wszystkich Wydziałów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Bazę sportową SWFiS stanowią:

 • sale do gier zespołowych (koszykówki, siatkówki, unihokeja, piłki nożnej i halowej)
 • sale do aerobiku z lustrami, drabinkami i dobrym nagłośnieniem
 • pełnowymiarowe boisko sportowe do piłki nożnej z bieżnią
 • dwie siłownie
 • cztery szatnie z natryskami

Ćwiczenia sportowe, z wyjątkiem zajęć na basenie, odbywają się na Wydziale Farmaceutycznym w Gdańsku przy ul. Hallera 107.

Ponadto wszyscy miłośnicy aktywnego trybu życia mogą uczestniczyć w nieobowiązkowych zajęciach fakultetów i sekcji sportowych. Sportowcy, zrzeszeni w Akademickim Związku Sportowym, z sukcesami biorą udział w rozgrywkach Ligi Międzyuczelnianej trójmiejskich uczelni wyższych. Gdański Uniwersytet Medyczny ma swoja reprezentację w następujących dyscyplinach:

 • aerobik sportowy
 • siatkówka kobiet i mężczyzn
 • koszykówka kobiet i mężczyzn
 • judo kobiet i mężczyzn
 • pływanie kobiet i mężczyzn
 • piłka nożna

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
p.o. Kierownika: mgr Aneta Korewo
ul. Dębowa 21
80-204 Gdańsk

(58) 349 12 80 – kierownik

(58) 349 12 81 – sekretariat

sport@gumed.edu.pl

www.informator.gumed.edu.pl/139

www.centrumsportu.gumed.edu.pl