Okręgi wyborcze i obwieszczenia UKW

StartUczelniaWładzeWybory Władz 2012Okręgi wyborcze i obwieszcz...
Rozwiń


WYBORY ELEKTORÓW DO KOLEGIUM ELEKTORÓW I SENATORÓW GUMed

OKRĘGI WYBORCZE i OBWIESZCZENIA UKW DATA ZEBRANIA WYBORCZEGO GODZINA MIEJSCE
I Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku profesora i nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego (42,8 KB)
7 marca (środa) 13:00 CBM, sala prof. Hillera
II Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku profesora i nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego (45,3 KB)
6 marca (wtorek) 9:30 UCK, budynek nr 3,
sala prof. Rydygiera
III Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku profesora i nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego (43,4 KB)
2 marca (piątek) 12:00 UCK, budynek nr 3,
sala prof. Rydygiera
IV Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku profesora i nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego (37,8 KB)
1 marca (czwartek) 13:00 AGN, Auditorium Primum
V Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy (44,2 KB)
29 lutego (środa) 13:00 CBM, sala prof. Hillera
VI Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku profesora i nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego (41,4 KB)
28 lutego (wtorek) 13:00 CBM, sala prof. Hillera
VII Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy (41,7 KB)
27 lutego (poniedziałek) 13:00 WF z OML, Auditorium Maximum
VIII Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku profesora i nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego (41,1 KB)
22 lutego (środa) 12:00 AGN, Auditorium Primum
IX–XI Okręg Wyborczy
Studenci (39,2 KB)
20 lutego (poniedziałek) 18:00 AGN, Auditorium Primum
XII Okręg Wyborczy
Doktoranci (38,4 KB)
27 lutego (poniedziałek) 12:00 CBM, sala prof. Hillera
XIII Okręg Wyborczy
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (38,7 KB)
27 lutego (poniedziałek) 13:00 AGN, Auditorium Primum
XIV Okręg Wyborczy
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (38,7 KB)
27 lutego (poniedziałek) 13:00 AGN, Auditorium Primum
XV Okręg Wyborczy
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (38,7 KB)
27 lutego (poniedziałek) 13:00 AGN, Auditorium Primum
XVI Okręg Wyborczy
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (38,7 KB)
27 lutego (poniedziałek) 13:00 AGN, Auditorium Primum


WYBORY SENATORÓW GUMed

XVII Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego (46 KB)
31 maja (czwartek) 12:00 Posiedzenie Rady WL z OS, CBM, sala prof. Hillera
XVIII Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego (40,5 KB)
22 maja (wtorek) 12:00 Posiedzenie Rady WF z OML
XIX Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego (43,8 KB)
24 maja (czwartek) 13:00 Posiedzenie Rady WNoZ z OP i IMMiT, CBM, sala prof. Reichera
XX Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
27 kwietnia (piątek) 11:00 Posiedzenie Rady MWB UG-GUMed, sala RW MWB