Wybory na Wydziale Lekarskim

Wybory na Wydziale Lekarskim

31.05.2012

Poznaliśmy przedstawicieli do Senatu GUMed spośród samodzielnych pracowników Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym. Senatorami na kadencję 2012-2016 zostali: prof. dr hab. Ewa Jassem, dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof nadzw., prof. dr hab. Grzegorz Raczak, prof. dr hab. Bolesław Rutkowski, prof. dr hab. Janusz Siebert, prof. dr hab. Michał Woźniak i prof. dr hab. Aleksandra Żurowska. Senatorem z Oddziału Stomatologicznego został prof. dr hab. Adam Włodarkiewicz.

W dniu 31 maja wybrano również prodziekanów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym na kadencję 2012-2016, którymi zostali: prof. dr hab. Maria Alicja Dębska-Ślizień, dr hab. Bartłomiej Ciesielski, dr hab. Stanisław Hać, dr hab. Marek Niedoszytko i dr. hab. Michał Żmijewski.

31.05.2012 r. – Komunikat o wyborze przedstawicieli do Senatu GUMed spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z okręgu wyborczego nr XVII (Wydział Lekarski z Oddz. Stomatologicznym) (193 KB) 31.05.2012 r. - Komunikat o wyborze na funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego z Oddz. Stomatologicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2012-2016 (190 KB)