Kalendarz wyborów

Rozwiń


KALENDARZ WYBORÓW
JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH ORGANÓW
GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO na kadencję 2012-2016

WYBORY ELEKTORÓW DO KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI (KEU)

Uczelniana Komisja Wyborcza – UKW
ekiszka@gumed.edu.pl

Etap wyborów Termin Miejsce zebrań, uwagi Organizuje
Wybory elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni (KEU) oraz wybory przedstawicieli do rad wydziałów i senatorów spośród:
- nauczycieli akademickich niebędących na stanowisku profesora i nieposiadających stopnia doktora habilitowanego;
- innych pracowników;
- uczestników studiów doktoranckich;
- studentów.
wg załączonej tabeli wg załączonej tabeli UKW
Ogłoszenie alfabetycznej listy Kolegium Elektorów Uczelni (KEU) (21,6 KB)
Lista Kolegium Elektorów Uczelni (53,8 KB)
16 marca 2012 r. publikacja na stronie WWW Uczelni UKW


WYBORY REKTORA

Zgłaszanie kandydatów na funkcję rektora 1 - 8 marca 2012 r. do UKW (w rektoracie) UKW
Ogłoszenie alfabetycznej listy kandydatów na funkcję rektora 9 marca 2012 r. na stronie WWW Uczelni UKW
Zebrania przedwyborcze – prezentacja kandydatów na funkcję rektora 12 - 27 marca 2012 r. wg propozycji kandydatów organizują kandydaci
WYBORY REKTORA 29 marca 2012 r., (czwartek) godz. 12:00 Budynek Atheneum Gedanense Novum – Auditorium Primum UKW


WYBORY PROREKTORÓW

Zebranie przedwyborcze rektora-elekta i kandydata na prorektora ds. studenckich z elektorami studentów i doktorantów 3 kwietnia 2012 r., (wtorek) godz. 15:00 Budynek Atheneum Gedanense Novum – Auditorium Primum UKW
WYBORY PROREKTORÓW 17 kwietnia 2012 r., (wtorek) godz. 12:00 Budynek Atheneum Gedanense Novum – Auditorium Primum UKW

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM

Wydziałowe Komisje Wyborcze – WKW
mkrause@gumed.edu.pl

Zgłoszenia kandydatów na funkcję dziekana WL z OS 30 marca – 17 kwietnia 2012 r. pisemnie do WKW (w dziekanacie) WKW
WYBORY DZIEKANA WL z OS 25 kwietnia 2012 r., (środa) godz. 12:00

10 maja 2012 r., (czwartek) godz. 10:00
Budynek Atheneum Gedanense Novum – Auditorium Primum
Sala wykładowa Centrum Medycyny Inwazyjnej im. prof. Kieturakisa
WKW
WYBORY PRODZIEKANÓW WL z OS 17 maja 2012 r., (czwartek) godz. 12:00 Collegium Biomed., sala im. S. Hillera WKW

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

Wydziałowe Komisje Wyborcze – WKW
mpl@gumed.edu.pl

Zgłoszenia kandydatów na funkcję dziekana WF z OML 27 marca – 10 kwietnia 2012 r. pisemnie do WKW (w dziekanacie) WKW
WYBORY DZIEKANA WF z OML 24 kwietnia 2012 r., (wtorek) godz. 10:15 Sala Posiedzeń Rady WF z OML WKW
WYBORY PRODZIEKANÓW WF z OML 8 maja 2012 r., (wtorek) godz. 10:15 Sala Posiedzeń Rady WF z OML WKW

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Z ODDZIAŁEM PIELĘGNIARSTWA I IMMiT

Wydziałowe Komisje Wyborcze – WKW
perzanowska.m@gumed.edu.pl

Zgłoszenia kandydatów na funkcję dziekana WNoZ z OP i IMMiT 19 kwietnia – 26 kwietnia 2012 r. pisemnie do WKW (w dziekanacie) WKW
WYBORY DZIEKANA WNoZ z OP i IMMiT 10 maja 2012 r., (czwartek) godz. 12:00 Collegium Biomed., sala im. Reichera WKW
WYBORY PRODZIEKANÓW WNoZ z OP i IMMiT 24 maja 2012 r., (czwartek) godz. 12:00 Collegium Biomed., sala im. Reichera WKW
WYBORY PRODZIEKANA WNoZ z OP i IMMiT 15 listopada 2012 r., (czwartek) godz. 12:00 Collegium Biomed., sala im. Reichera WKW
WYBORY PRODZIEKANA WNoZ z OP i IMMiT 14 listopada 2013 r., (czwartek) godz. 12:00 Collegium Biomed., sala im. Reichera WKW

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG-GUMed

Wydziałowe Komisje Wyborcze – WKW
dziekanat@biotech.ug.gda.pl

Zgłoszenia kandydatów na funkcję dziekana MWB UG-GUMed 30 marca – 11 kwietnia 2012 r. sala RW MWB WKW
WYBORY DZIEKANA MWB UG-GUMed 20 kwietnia 2012 r., (piątek) godz. 9:15 sala RW MWB WKW
WYBORY PRODZIEKANÓW MWB UG-GUMed 27 kwietnia 2012 r., (piątek) godz. 10:00 sala RW MWB WKW