Honorowy Profesor

StartUczelniaHistoriaHonorowy Profesor
Rozwiń

Gdański Uniwersytet Medyczny w sposób szczególny może wyróżnić swoich pracowników w uznaniu ich wybitnego dorobku naukowego lub zasług dla rozwoju Uczelni. Dedykowany jest temu nowy tytuł Aesculapius Gedanensis/Honorowy Profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uchwalony decyzją Senatu GUMed na posiedzeniu, które odbyło się 26 lutego br. Prawo do zgłoszenia kandydatów mają rady wydziału, a regulamin przyznawana godności dostępny jest w serwisie extranetowym. Wręczenie okolicznościowego dyplomu osobie wyróżnionej odbędzie się w ramach ważnych uroczystości uczelnianych, a nazwiska Honorowych Profesorów GUMed zostaną umieszczone na specjalnej tablicy pamiątkowej.

Co godne podkreślenia, podobne wyróżnienie istniało na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, z którego tradycji czerpie Gdański Uniwersytet Medyczny. Jak wskazuje prof. Wiesław Makarewicz, ustawa o szkołach wyższych z 1920 r. przewidywała możliwość mianowania profesorów honorowych. Mogli nimi zostać wybitni uczeni, zwłaszcza Ci ustępujący z katedr z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego. Procedura była podobna do mianowania profesorów nadzwyczajnych i zwyczajnych, jednak nie wymagano zbierania opinii o nich. Pierwsze nominacje na profesorów honorowych nadano w roku akademickim 1924/1925. Profesorami honorowymi Wydziału Lekarskiego USB zostali: dr Józef Babiński – neurolog, dr Ludwik Spillman – dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Nancy, dr Ludwik Bruntz – dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu w Nancy, prof. Józef Ziemacki – w uznaniu całokształtu zasług dla Wydziału i Uniwersytetu. W roku akademickim 1927/1928 profesorem honorowym Rada Wydziału Lekarskiego USB wybrała: dr. Rafała Radziwiłłowicza – profesora kontraktowego w Katedrze Psychiatrii USB oraz dr. Władysława Motza – profesora Wolnego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Paryżu. W gronie profesorów honorowych USB w latach kolejnych znaleźli się: prof. Juliusz Szymański (uchwała Rady Wydziału z 24.09.1935 r, zatwierdzona przez MWRiOP 4.04.1936 r.) i prof. Jan Szmurło (mianowany przez Prezydenta RP 21 grudnia 1936 r.).

Aesculapius Gedanensis/Honorowy Profesor

prof. dr hab. Wiesław Makarewicz 6.06.2018
_DSC2851.JPG
20180606_081224.jpg