Doktorzy Honoris Causa

StartUczelniaHistoriaDoktorzy Honoris Causa
1. Ignacy Abramowicz 1965
2. Jack Adams-Ray 1965
3. Paweł Nikołajewicz Napałkow 1965
4. Michał Reicher 1965
5. Włodzimierz Mozołowski 1972
6. Marian Górski 1974
7. Jarosław Iwaszkiewicz 1974
8. Keith Edwar Halnan 1976
9. Włodzimierz Aleksiejewicz Miniajew 1976
10. Monautchchr Eghbal 1976
11. Stanisław Byczkowski 1985
12. Robert Gonstantin Tarazi 1985
13. Zofia Majewska 1987
14. Ingermar Petersen 1988
15. Siergiej Iwanowicz Riabow 1989
16. Henryk Wiśniewski 1991
17. Franklin Harold Epstein 1991
18. Ignacy Adamczewski 1992
19. Hainz Mittelmeier 1992
20. Tadeusz Reichstein 1994
21. Alan Roy Katritzky 1994
22. Paolo Bruni 1994
23. Mirosław Mossakowski 1995
24. Rodolfo Paoletti 1995
25. Mariusz Maciej Żydowo 1995
26. Shaul G. Massry 1998
27. Ryszard Jerzy Gryglewski 1999
28. Wacław Szybalski 2000
29. Peter Sleight 2000
30. Olgierd Narkiewicz 2000
31. Friedhelm Schreiter 2001
32. Tadeusz Maliński 2003
33. Edward J. Johns 2005
34. Irving W. Wainer 2006
35. Takashi Wakabayashi 2007
36. Giuseppe Mancia 2008
37. Harry Bartelink 2008
38. August Heidland 2009
39. Hans Lippert 2010
40. Tadeusz Hermann 2010
41. Michinari Hamaguchi 2011
42. Zdzisław Wajda 2012
43. Yvan Vander Heyden 2013
44. Stefan Raszeja 2014
45. Jerzy Dybicki 2015
46. Jacek Namieśnik 2015
47. Abass Alavi 2016
48. Barbara Krupa-Wojciechowska 2016