Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

StartUczelniaWydziały i inne jednostkiInstytut Medycyny Morskiej ...
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni jest jedną z najstarszych placówek naukowo-badawczych w Polsce. Powstał w 1938 roku i nosił nazwę Instytut Medycyny Morskiej. Początkowo był filią Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, a od 1939 r. funkcjonuje jako samodzielna placówka. Po wojnie został reaktywowany w 1947 r. i włączony w struktury ówczesnej Akademii Lekarskiej w Gdańsku, przy zachowaniu profilu prac naukowych i badawczych. W 1957 r. uzyskał samodzielność, stając się jednym z resortowych instytutów Ministerstwa Zdrowia. Jego bazą było kilka obiektów na terenie Trójmiasta (Gdańsk-Wrzeszcz, Gdynia). Od 1985 r. Instytut uzyskał siedzibę w Gdyni Redłowie, skupiającą wszystkie zakłady, laboratoria i kliniki w jednym miejscu oraz dysponując stosownym zapleczem usługowym. Pierwszego października 2003 r. został ponownie włączony w struktury Akademii Medycznej w Gdańsku jako Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej (MIMMiT). W ramach AMG poszerzył swą dotychczasową działalność szkoleniową poprzez wprowadzenie dydaktyki dla studentów (w tym w języku angielskim) i doktorantów wszystkich wydziałów tej uczelni oraz innych szkół wyższych Trójmiasta, a także dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, specjalizujących się w ramach zadań i misji CMKP w Warszawie.

Głównym kierunkami działalności MIMMiT są prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe dotyczące m.in. medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny hiperbarycznej, medycyny pracy, toksykologii i ochrony środowiska; działania legislacyjne dla potrzeb kodeksu pracy i przepisów dotyczących wymagań zdrowotnych wobec pracowników; diagnostyka i lecznictwo w dziedzinie patologii zawodowej, morskiej, tropikalnej oraz podwodnej. W ostatnim rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Instytut znalazł się w I kategorii jednostek prowadzących badania naukowe.

Od 56 lat w MIMMiT wydawany jest angielskojęzyczny periodyk naukowy International Maritime Health (dawny Bulletin of Maritime and Tropical Medicine), jedno z najstarszych w świecie czasopism w tej dziedzinie.

Strukturę MIMMiT tworzy 9 zakładów i klinik, w tym jedna katedra składająca się z dwóch zakładów i jednej kliniki. Ponadto działają tu trzy krajowe specjalistyczne ośrodki referencyjne: Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej, Krajowy Ośrodek Medycyny Morskiej i Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej, którego pracownicy sprawują merytoryczny nadzór nad Centrum Zdrowia im. św. Łukasza w Kifangondo w Angoli.

Dzięki subwencji z MNiSW przeprowadzana jest modernizacja zakładów i laboratoriów, co pozwoli na ich akredytację. Powstanie również laboratorium BSL-3 (trzeciego stopnia hermetyczności), które umożliwi wykonywanie nowych badań naukowych i diagnostycznych, zgodnych z wymogami UE.

oprac. prof. Przemysław Myjak

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej
p.o. Dyrektora: dr hab. Katarzyna Sikorska
ul. Powstania Styczniowego 9b
81-519 Gdynia

(58) 349 17 04 – sekretariat

(58) 622 33 54

mimmit@gumed.edu.pl

www.mimmit.gumed.edu.pl