Kalendarz wyborów

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH WYBORÓW CZŁONKÓW KOLEGIUM ELEKTORÓW I REKTORA GUMed NA KADENCJĘ 2024-2028

Etap wyborów Termin Miejsce zebrań, uwagi
Zgłaszanie kandydatów do Kolegium Elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni i nieposiadających stopnia doktora habilitowanego 29.01-9.02.2024 r. do UKW
Wybory członków Kolegium Elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni i nieposiadających stopnia doktora habilitowanego 26.02-6.03.2024 r.
Szczegółowy terminarz w załączonej tabeli
wg załącznika
Zgłaszanie kandydatów do Kolegium Elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 29.01-9.02.2024 r. do UKW
Wybory członków Kolegium Elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 26.02-6.03.2024 r.
Szczegółowy terminarz w załączonej tabeli
wg załącznika
Powołanie do Kolegium Elektorów studentów i doktorantów Przekazanie listy przedstawicieli Kolegium Elektorów do UKW do 7.03.2024 r.  
Ogłoszenie alfabetycznej listy elektorów 11.03.2024 r. na stronie Uczelni
Pierwsze zebranie Kolegium Elektorów – wybór przewodniczącego i jego zastępcy 18.03.2024 r.  
Wskazanie (zgłaszanie) kandydatów na rektora przez członków wspólnoty Uczelni określonych w par. 50 ust. 3 Statutu GUMed i zgłoszenie kandydatów na rektora przez Radę Uczelni 26.02-15.03.2024 r. do UKW
Zaopiniowanie kandydatów na rektora przez Senat 25.03.2024 r. Senat GUMed
Wskazanie przez Radę Uczelni kandydatów na rektora 26-28.03.2024 r. do UKW
Ogłoszenie alfabetycznej listy kandydatów na funkcję rektora wraz z wynikami głosowań nad opiniami dotyczącymi poszczególnych kandydatów 29.03.2024 r. na stronie Uczelni
Zebrania przedwyborcze, prezentacja kandydatów na funkcję rektora 2-19.04.2024 r. wg propozycji kandydatów
WYBORY REKTORA 24.04.2024 r. godz. 12:00  

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH WYBORÓW CZŁONKÓW SENATU GUMed  NA KADENCJĘ 2024-2028

Etap wyborów Termin Miejsce zebrań, uwagi
Zgłaszanie kandydatów do SENATU dla wszystkich grup pracowników 29.04-10.05.2024 r. do UKW
Wybory Senatorów 20-29.05.2024 r.
Szczegółowy terminarz w załączonej tabeli
wg załącznika
Wybór członków Senatu spośród studentów i doktorantów Przekazanie listy przedstawicieli Senatu do UKW do 31.05.2024 r.