Wybory Władz 2024

W 2024 r. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbędą się wybory organów Uczelni. Ich organizacją zajmuje się Uczelniana Komisja Wyborcza, powołana Uchwałą nr 70/2023 Senatu GUMed z dnia 27 listopada 2023 r. UKW przygotowała Regulamin wyborów wraz z terminarzem czynności wyborczych i kalendarzem wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych oraz podział mandatów w tych okręgach.

Na niniejszej stronie znajdą Państwo najważniejsze dokumenty związane z wyborami. Szczegółowe informacje będą umieszczane w Extranecie, a członkowie społeczności akademickiej będą informowani o komunikatach Uczelnianej Komisji Wyborczej w formie mailingów.


Biuro UKW

M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
Rektorat GUMed, pok. 312

(58) 349 19 97

ukw@gumed.edu.pl