Organizacja roku akademickiego 2023/2024

StartStudenciOrganizacja roku akademickiegoOrganizacja roku akademicki...

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się 1.10.2023 r. i trwa do 30.09.2024 r. z następującym przebiegiem semestrów:

Semestr zimowy: od 1.10.2023 r. do 18.02.2024 r.
zajęcia od 1.10.2023 r. do 28.01.2024 r.
dni bez zajęć od 1.11.2023 r. do 2.11.2023 r.
przerwa świąteczna od 23.12.2023 r. do 2.01.2024 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 29.01.2024 r. do 4.02.2024 r.
przerwa semestralna od 5.02.2024 r. do 11.02.2024 r.
zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna od 12.02.2024 r. do 18.02.2024 r.
Semestr letni: od 19.02.2024 r. do 30.09.2024 r.
zajęcia* od 19.02.2024 r. do 16.06.2024 r.
przerwa świąteczna od 28.03.2024 r. do 3.04.2024 r.
dni bez zajęć od 1.05.2024 r. do 3.05.2024 r.
letnia sesja egzaminacyjna od 17.06.2024 r. do 7.07.2024 r.
letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna od 2.09.2024 r. do 15.09.2024 r.
okres dziekański – odwoławczy od 16.09.2024 r. do 30.09.2024 r.
Uwaga:
  • *Zajęcia akademickie w semestrze letnim dla kierunku przemysł farmaceułyczny i kosmetyczny oraz dla VI roku kierunku lekarskiego polskojęzycznego oraz English Division mogą trwać do 30.06.2024 r.
  • W dniu Inauguracji roku akademickiego 2023/2024 planowane sq godziny rektorskie.
  • Kurs orientacyjno-organizacyjny dla studentów | roku English Division trwa od 25.09.2023 r. do 29.09.2023 r.
  • Terminy sesji egzaminacyjnej nie dotyczą Pierwszej Szkoły Doktorskiej oraz studentów studiujących w systemie blokowym, których obowiązuje sesja egzaminacyjna ciągła (egzaminy odbywają się bezpośrednio po zajęciach z danego przedmiotu).
  • W okresie roku akademickiego obowiązuje praktyka zawodowa zgodna z programem studiów.
  • Terminy sesji egzaminacyjnych, ferii i przerw świątecznych nie dotyczą studentów VI roku kierunku farmacja.

Studentów ostatniego roku studiów kończących się egzaminem dyplomowym i obroną pracy dyplomowej obowiązuje następująca organizacja roku akademickiego:

Organizacja roku dla studentów ostatniego roku studiów na kierunkach kończących się egzaminem dyplomowym i obroną pracy dyplomowej
Semestr zimowy: od 1.10.2023 r. do 18.02.2024 r.
zajęcia od 1.10.2023 r. do 28.01.2024 r.
dni bez zajęć od 1.11.2023 r. do 2.11.2024 r.
przerwa świąteczna od 23.12.2023 r. do 2.01.2024 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 29.01.2024 r. do 4.02.2024 r.
przerwa semestralna od 5.02.2024 r. do 11.02.2024 r.
zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna od 12.02.2024 r. do 18.02.2024 r.
Semestr letni*: od 19.02.2024 r. do 30.09.2024 r.
zajęcia od 19.02.2024 r. do 30.04.2024 r.
letnia sesja egzaminacyjna maj 2024 r.  
obrona prac dyplomowych czerwiec 2024 r.  
letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna od 2.09.2024 r. do 15.09.2024 r.
  • * V rok kierunku psychologii zdrowia obowiązuje standardowa organizacja roku akademickiego

Studentów studiów prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych) obowiązuje następujący podział roku akademickiego:

Organizacja roku dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych)
Semestr zimowy: od 1.10.2023 r. do 19.02.2024 r.
zajęcia w semestrze zimowym od 1.10.2023 r. do 18.02.2024 r.
Semestr letni: od 19.02.2024 r. do 30.09.2024 r.
zajęcia w semestrze letnim od 19.02.2024 r. do 30.07.2024 r.
Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) nie mają przerwy semestralnej oraz ściśle określonej sesji egzaminacyjnej. Egzaminy odbywają się bezpośrednio po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu. Sesja poprawkowa musi zakończyć się do dnia 17.09.2023 r.
Zarządzenie_nr_7_2023 (1,35 MB)