Organizacja roku akademickiego 2022/2023

StartStudenciOrganizacja roku akademickiegoOrganizacja roku akademicki...
Rozwiń

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 1.10.2022 r. i trwa do 30.09.2023 r. z następującym przebiegiem semestrów:

Semestr zimowy: od 1.10.2022 r. do 19.02.2023 r.
zajęcia od 1.10.2022 r. do 29.01.2023 r.
dni bez zajęć od 31.10.2022 r. do 1.11.2022 r.
przerwa świąteczna od 23.12.2022 r. do 8.01.2023 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 30.01.2023 r. do 5.02.2023 r.
przerwa semestralna od 6.02.2023 r. do 12.02.2023 r.
zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna od 13.02.2023 r. do 19.02.2023 r.
Semestr letni: od 20.02.2023 r. do 30.09.2023 r.
zajęcia* od 20.02.2023 r. do 18.06.2023 r.
przerwa świąteczna od 6.04.2023 r. do 12.04.2023 r.
dni bez zajęć od 1.05.2023 r. do 3.05.2023 r.
letnia sesja egzaminacyjna od 19.06.2023 r. do 9.07.2023 r.
letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna od 4.09.2023 r. do 17.09.2023 r.
okres dziekański – odwoławczy od 18.09.2023 r. do 30.09.2023 r.
Uwaga:
  • *Zajęcia akademickie w semestrze letnim dla kierunku przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny oraz dla VI roku kierunku lekarskiego polskojęzycznego oraz English Division mogą trwać do 30.06.2023 r.
  • W dniu 7.10.2022 r. planowane są godziny rektorskie z okazji inauguracji roku akademickiego.
  • Kurs orientacyjno-organizacyjny dla studentów I roku English Division od 26.09.2022 r. do 30.09.2022 r.
  • Terminy sesji egzaminacyjnej nie dotyczą Pierwszej Szkoły Doktorskiej oraz studentów studiujących w systemie blokowym, których obowiązuje sesja egzaminacyjna ciągła (egzaminy odbywają się bezpośrednio po zajęciach z danego przedmiotu).
  • W okresie roku akademickiego obowiązuje praktyka zawodowa zgodna z programem studiów.
  • Terminy sesji egzaminacyjnych, ferii i przerw świątecznych nie dotyczą studentów VI roku kierunku farmacja.

Studentów ostatniego roku studiów kończących się egzaminem dyplomowym i obroną pracy dyplomowej obowiązuje następująca organizacja roku akademickiego:

Organizacja roku dla studentów ostatniego roku studiów na kierunkach kończących się egzaminem dyplomowym i obroną pracy dyplomowej
Semestr zimowy: od 1.10.2022 r. do 19.02.2023 r.
zajęcia od 1.10.2022 r. do 29.01.2023 r.
dni bez zajęć od 31.10.2022 r. do 1.11.2022 r.
przerwa świąteczna od 23.12.2022 r. do 8.01.2023 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 30.01.2023 r. do 5.02.2023 r.
przerwa semestralna od 6.02.2023 r. do 12.02.2023 r.
zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna od 13.02.2023 r. do 19.02.2023 r.
Semestr letni*: od 20.02.2023 r. do 30.09.2023 r.
zajęcia od 20.02.2023 r. do 30.04.2023 r.
przerwa świąteczna od 6.04.2023 r. do 12.04.2023 r.
letnia sesja egzaminacyjna maj 2023 r.  
obrona prac dyplomowych czerwiec 2023 r.  
letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna od 4.09.2023 r. do 17.09.2023 r.
  • * V rok kierunku psychologii zdrowia obowiązuje standardowa organizacja roku akademickiego

Studentów studiów prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych) obowiązuje następująca organizacja roku akademickiego:

Organizacja roku dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych)
Semestr zimowy: od 1.10.2022 r. do 19.02.2023 r.
zajęcia w semestrze zimowym od 1.10.2022 r. do 19.02.2023 r.
Semestr letni: od 20.02.2023 r. do 30.09.2023 r.
zajęcia w semestrze letnim od 20.02.2023 r. do 30.07.2023 r.
Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) nie mają przerwy semestralnej oraz ściśle określonej sesji egzaminacyjnej. Egzaminy odbywają się bezpośrednio po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu. Sesja poprawkowa musi zakończyć się do dnia 17.09.2023 r.
zarzadzenie_nr_16_2022.pdf (1,28 MB)