Podział roku akademickiego 2021/2022

StartStudenciPodział roku akademickiegoPodział roku akademickiego ...
Rozwiń

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się od dnia 01.10.2021 r. i trwa do dnia 30.09.2022 r. z następującym przebiegiem semestrów:

Semestr zimowy: od 01.10.2021 r. do 13.02.2022 r.
zajęcia od 01.10.2021 r. do 30.01.2022 r.
przerwa świąteczna od 24.12.2021 r. do 09.01.2022 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 31.01.2022 r. do 06.02.2022 r.
przerwa semestralna od 07.02.2022 r. do 13.02.2022 r.
zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna od 14.02.2022 r. do 13.03.2022 r.
Semestr letni: od 14.02.2022 r. do 30.09.2022 r.
zajęcia* od 14.02.2022 r. do 12.06.2022 r.
przerwa świąteczna od 14.04.2022 r. do 20.04.2022 r.
letnia sesja egzaminacyjna od 13.06.2022 r. do 03.07.2022 r.
letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna od 05.09.2022 r. do 18.09.2022 r.
okres dziekański – odwoławczy od 19.09.2022 r. do 30.09.2022 r.
Uwaga:
  • *Zajęcia akademickie w semestrze letnim dla kierunku przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny oraz dla VI roku kierunku lekarskiego polskojęzycznego oraz English Division mogą trwać do 30.06.2022 r.
  • W dniu 11.10.2021 r. planowane są godziny rektorskie z okazji inauguracji roku akademickiego.
  • Kurs orientacyjno-organizacyjny dla studentów I roku English Division od 24.09.2021 r. do 30.09.2021 r.
  • Terminy sesji egzaminacyjnej nie dotyczą studentów studiujących w systemie blokowym, których obowiązuje sesja egzaminacyjna ciągła (egzaminy odbywają się bezpośrednio po zajęciach z danego przedmiotu).
  • W okresie roku akademickiego obowiązuje praktyka zawodowa zgodna z programem studiów.
  • Terminy sesji egzaminacyjnych, ferii i przerw świątecznych nie dotyczą studentów VI roku kierunku farmacja.

Studentów ostatniego roku studiów kończących się egzaminem dyplomowym i obroną pracy dyplomowej obowiązuje następujący podział roku akademickiego:

Podział roku dla studentów ostatniego roku studiów na kierunkach kończących się egzaminem dyplomowym i obroną pracy dyplomowej
Semestr zimowy: od 01.10.2021 r. do 13.02.2022 r.
zajęcia od 01.10.2021 r. do 30.01.2022 r.
przerwa świąteczna od 24.12.2021 r. do 09.01.2022 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 01.02.2022 r. do 06.02.2022 r.
zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna od 14.02.2022 r. do 13.03.2022 r.
przerwa semestralna od 07.02.2022 r. do 13.02.2022 r.
Semestr letni*: od 14.02.2022 r. do 30.09.2022 r.
zajęcia od 14.02.2022 r. do 30.04.2022 r.
letnia sesja egzaminacyjna maj 2022 r.  
obrona prac dyplomowych czerwiec 2022 r.  
letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna od 05.09.2022 r. do 18.09.2022 r.
  • * V rok kierunku psychologii zdrowia obowiązuje standardowy podział roku akademickiego

Studentów studiów prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych) obowiązuje następujący podział roku akademickiego:

Podział roku dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych)
Semestr zimowy: od 01.10.2021 r. do 13.02.2022 r.
zajęcia w semestrze zimowym od 01.10.2021 r. do 13.02.2022 r.
Semestr letni: od 14.02.2022 r. do 30.09.2022 r.
zajęcia w semestrze letnim od 14.02.2022 r. do 30.07.2022 r.
Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) nie mają przerwy semestralnej oraz ściśle określonej sesji egzaminacyjnej. Egzaminy odbywają się bezpośrednio po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu. Sesja poprawkowa musi zakończyć się do dnia 18.09.2022 r.
zarzadzenie_nr_8_2021.pdf (716 KB)